tiistai 24. marraskuuta 2020

Transaktivistien manipulointi- ja vaikuttamisstrategiat (osa 1)

Olen seuraillut transaktivistien touhuja varjoista jo pidemmän aikaa. Kun heidän touhujaan tarpeeksi tarkkailee, ei voi olla huomaamatta, että tietyt piirteet heidän käytöksessään, pyrkimyksissään ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessaan toistuvat. Heidän nykyinen vaikutusvaltansa ei ole syntynyt rauhanomaisen ja diplomaattisen toiminnan tuloksena vaan vaatimuksilla, syyllistämisellä, erikoiskohtelun vaatimisella ja manipuloinnilla. Kutsun näitä heidän toimintatapojaan "manipulointi- ja vaikuttamisstrategioiksi". Ajattelin aloittaa nyt pienen juttusarjan näistä vaikuttamisstrategioista käyttäen esimerkkeinä tosielämän tapauksia.

/edit Tässä osa 2.

Osa teistä varmaan kiinnitti huomiota tai on ainakin kuullut mainittavan hiljattaisesta Anna Kontulan Twitter-keissistä liittyen satiiriseen sarjakuvaan, jonka Kontula postasi Twitteriin 6.11. saatetekstillä "Varovasti siellä kirjakaupoilla! (Piirtäjä Maria Laakso)".

Twitterin suomalaiset transaktivistit repivät tästä sarjakuvasta välittömästi perseensä. Seurasin kommentointia koko illan poppareiden kera. Kommenttiosio täyttyi transaktivistien ulinasta, mielensäpahoittamisesta, transfobia- ja transmisogyniasyytöksistä (btw, mitä helvettiä on "transmisogynia"?) ja vaatimuksista poistaa transihmisiä satuttava sarjakuva välittömästi. Tällainen kimppuun hyökkääminen joukolla on transaktivisteille tyypillinen ja tavanomainen keino yrittää vaientaa heille epämieluisten mielipiteiden esittäjät tai ylipäätään kuka tahansa, joka kyseenalaistaa vallitsevaa trans- ja sukupuolen moninaisuus -narratiivia yhtään millään tavalla. Tässä tapauksessa Kontula ei tosin mitenkään edes viitannut mihinkään transaiheiseen; hän ainoastaan julkaisi satiirisen sarjakuvan (piirtäjän luvalla) seinällään.

Ajattelin nyt käyttää tätä sarjakuvakeissiä esimerkkinä havainnollistaakseni muutamia transaktivistien vaikuttamisstrategioita ja niiden ilmenemismuotoja. Sitä ennen kuitenkin pieni lista noista strategioista, jotta saatte jonkinlaisen yleiskäsityksen, mihin viittaan.

MUUTAMIA VAIKUTTAMISSTRATEGIOITA PÄHKINÄNKUORESSA:

1. Piirittäminen. Transaktivistit hyökkäävät aina kohteensa kimppuun isolla joukolla. Vertaa tätä vaikka saalistaviin laumaeläimiin, jotka piirittävät uhrin joka puolelta niin, ettei se pääse pakenemaan. Transaktivistien ajatuksena tässä on saada kohde painostamalla hämmentymään yhtäkkisen aggressiivisen ja äkäisen joukkovoiman edessä, puoltamaan sanansa, peräytymään, pahoittelemaan ja pyytämään anteeksi (eli antamaan vain lopulta aktivisteille periksi). Transaktivistit ovat tottuneet siihen, että kun he vain tarpeeksi uhriutuvat, möykkäävät ja uhkailevat, he saavat tahtonsa kaikessa läpi ja epämieluisat äänet vaiennettua. Transaktivisteilla on myös laajat ja kiinteät verkostonsa; kun joku heistä saa vihiä, että jossakin on "transfobista" materiaalia, hän ilmoittaa asiasta välittömästi inkvisitioverkostolle, joka ryntää heti soihtuja ja talikoita heilutellen paikalle. (Jossakin on jotakin, mistä päästä pahoittamaan mielensä, kukaan transaktivisti ei jätä tällaista ihanaa tilaisuutta koskaan käyttämättä.)

2. Näennäinen stereotypioita ja sukupuolirooleja vastaan hyökkääminen. Transporukka aina perustelee omaa edistyksellisyyttään ja progressiivisuuttaan sillä, että he muka väljentävät yhteiskunnassa käsitystä sukupuolista ja niihin liitettävistä stereotypioista jne. Tosiasiassa he takertuvat noihin rooleihin eivätkä tahdo niitä väljennettävän tai päästettävän niistä irti. Perustan tämän väitteeni siihen, että transporukka kokee sukupuoliepätyypillisyyden itselleen uhkana, koska se heidän oma transidentiteettinsä perustuu noiden mainittujen roolien olemassaololle ja niihin samaistumiselle. Nuo vakiintuneet roolit ja stereotypiat ovat heille keino ulkoisesti todistella muille ihmisille sitä ja ylläpitää uskomusta siitä, että heidän sisäinen kokemuksensa sukupuoli-identiteetistä ja sen ristiriidasta "syntymässä määritellyn" kanssa ovat varmasti todellisuutta. Tämän takia he mm. kirjoittavat LGBT-historiaa uusiksi transväritteisesti ja esimerkiksi väittävät, että Marsha P. Johnson olikin oikeasti transnainen eikä homomies (joksi hän itse itsensä määritteli). Tämän takia homoseksuaalisuutta (joka jo itsessään on sukupuolen epätyypillisyyttä) häivytetään väittämällä, että seksuaalinen suuntautuminen ei kohdistu biologiseen sukupuoleen vaan sukupuoli-identiteettiin. Jotta transporukka voi ylläpitää uskomusta sisäsyntyisistä sukupuoli-identiteeteistä (joille ei ole minkäänlaisia tieteellisiä todisteita), he TARVITSEVAT sukupuolirooleja ja stereotypioita. (Koko LGB-aktivismi perustui alun perin sille, että on OK olla sukupuolelleen epätyypillinen mies tai nainen. Ihmisen keho on mitä on, mutta sen ei tarvitse eikä kuulu rajoittaa sitä, miten ihminen sukupuoltaan ja persoonallisuuttaan ilmaisee tai ketä hän rakastaa. Transporukka ei pystynyt hyväksymään tätä ajatusta. Siksi tämä transporukan globaali vastaisku homoaktivismille, vaikka he yhä edelleen häikäilemättömästi käyttävät LGB-ihmisten saavuttamaa yhteiskunnallista hyväksyntää ja sympatiaa omien poliittisten päämääriensä edistämiseen. LGB saavutti yhteiskunnalliset oikeutensa neuvottelemalla. Transporukka pyrkii saavuttamaan omansa pakottamalla ja manipuloimalla.)

3. Keinotekoisesta uhripositiosta käsin syyllistäminen. Viittaan tällä cis vs. trans -asetelmaan, joka on täysin transaktivistien itsensä kyhäämä keinotekoinen konstruktio, joka ei perustu yhtään mihinkään ja jota kukaan "cisihminen" ei ole itselleen pyytänyt eikä mihinkään tarvitse. Tällainen keinotekoiseen uhriasemaan positioituminen antaa transaktivisteille mahdollisuuden esittää muille ihmisille vaatimuksia, syyllistää heitä ja esittää itsensä järjestelmän sortamina kansalaisina, joilla sorrettuutensa vuoksi tulee olla muihin nähden jopa sellaisia erityisoikeuksia, joilla on haitallista vaikutusta muihin ihmis- ja vähemmistöryhmiin. Palaan tähän vielä myöhemmin tässä tekstissä. Huomatkaa, ettei kukaan tai mikään (paitsi fyysinen todellisuus) varsinaisesti estä transporukkaa elämästä elämäänsä kuten haluavat ja toteuttamasta itseään haluamallaan tavalla, varsinkaan "cisihmiset", eikä heiltä varsinaisesti puutu mitään ihmisoikeuksia. Transporukalle tällainen perustila ei kuitenkaan riitä, vaan heidän pitää saada aina vain enemmän ja enemmän, eikä heidän mielestänsä tarvitse piitata lainkaan siitä, että heidän vaatimuksensa ovat jossain vaiheessa alkaneet vaikuttaa haitallisesti ja vahingollisesti muihin ihmis- ja väestöryhmiin. He keskittyvät pääasiassa omien tarpeidensa tyydyttämiseen, vaikka sitten kaikkien muiden mukavuuden ja oikeuksien kustannuksella. Huomatkaa myös se, ettei yksikään "cisihminen" ole saanut valita omaa biologista syntymäsukupuoltaan. On varmasti miljoonia "cisihmisiä", jotka päättäisivät syystä tai toisesta syntyä vastakkaiseen sukupuoleen, jos saisivat nyt syntyä uudelleen, he eivät vain tee tästä asiasta itselleen politisoitua neuroosia, jonka varjolla vaatisivat jatkuvasti itselleen alituista erityiskohtelua. "Cisihmisten" syyllistäminen "cisihmisyydestään" on jotain niin narsistista, keinotekoista, kuvottavaa ja kusipäistä, ettei sen kuvailemiselle löydy edes sanoja. (Sukupuoleen liittyvä hämmennys ja kipuilu ovat normaali osa kaikkien ihmisten nuoruutta, kasvamista, kehittymistä ja elämänkaarta. Sukupuolihämmennys ei ole mikään pelkästään transihmiseksi itsensä määritteleviä koskettava asia tai heidän "yksinoikeutensa". Te ette ole niin ihmeellisiä, erityisiä ja ainutlaatuisia kuin kuvittelette, hemmotellut kakarat.)

4. Kielen ja käsitteiden manipulointi. Kieli muokkaa ihmisten käsitystä todellisuudesta. Transaktivistit ovat lanseeranneet Suomessakin kieleen aivan uskomattoman määrän (useimmiten Amerikan aktivismista suoraan kopioituja) käsitteitä ja uudissanoja, joita he viljelevät ja käyttävät puhuessaan aivan kuin ne olisivat aina olleet jokin "normaali" osa suomen kieltä ja sen käyttövalikoimaa. Setan ja sen alajärjestöjen kautta suomen kieleen myös leviää (lue: levitetään) jatkuvasti kaiken maailman intersektionaalisen feminismin teorioihin perustuvaa uudissanastoa ja -käsitteistöä, kuten "syntymässä määritelty", "mies- ja naisoletettu" ja muu vastaava. Suomessa kohkataan jopa pronomineista, vaikka suomen kieli tunnetusti on pronominien osalta sukupuolineutraali. Kun jossain ei ole ongelmaa, niin sitten sinne luodaan ongelmia. Transaktivistit tähtäävät siihen, että näiden sanojen ja käsitteiden tarpeeksi yleistyttyä heidän narratiivinsa olisivat yhteiskuntaan niin vakiintuneita, että niitä pidettäisiin ns. uutena normaalina. Toinen tapa manipuloida kieltä on muutella jo olemassa olevien käsitteiden vakiintuneita merkityksiä. Olen jo aiemmin kirjoittanut siitä, miten sanat mies ja nainen on nykyään täysin hämärretty, ja sama on käynyt seksuaaliseen suuntautumiseen liittyville termeille (heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus ja biseksuaalisuus). Noiden sanojen/termien merkityssisältö ei ole pohjimmiltaan muuttunut yhtään mihinkään, mutta transaktivistit ovat hämmentäneet niiden merkityksen niin eeppisiin sfääreihin ja monelle solmulle ja mutkalle, että kun puhumme yhteiskunnassa sukupuolesta tai seksuaalisuudesta, kukaan ei tiedä, mistä oikein puhutaan. Tähän juuri transaktivistit tähtäävät; he ajattelevat alitajuisesti "luovansa kaaoksesta järjestystä", kunhan porukka on sukupuoli- ja seksuaalisuusasioissa niin sekaisin, että ovat valmiita uskomaan ketä ja mitä tahansa, kunhan hommaan saadaan edes jotain tolkkua. Kolmas kielenkäytön manipulointiin liittyvä juttu on vaatia muita ihmisiä koko ajan käyttämään kaikesta "oikeita" termejä ja polisoida heidän kielenkäyttöään. Jos joku puhuu "sukupuolenvaihdoksesta", paikalle ryntää heti lauma transaktivisteja kirkumaan, ettei sukupuolta "vaihdeta" vaan "korjataan" ja että etkö sinäkin nyt voisi vihdoin ja viimein opetella käyttämään oikeita termejä, koska tuollainen transfobinen kielenkäyttö loukkaa transihmisiä, jotka haluavat vain elää rauhassa häirinnältä jne. jne. Transaktivistit pitävät itsestäänselvyytenä, että kaikki muut ihmiset hallitsevat ja haluavatkin hallita heidän terminsä, käsitteistönsä ja narratiivinsa ja joka ikistä, joka ei siitä ole vielä tietoinen, täytyy polisoida ja uudelleenkouluttaa. (Kielenkäyttöön liittyy myös se, ettei kukaan ole vieläkään pystynyt yksiselitteisesti määrittelemään, mikä helvetti "transihminen" oikeastaan on. Sen alkuperäinen merkitys on aktivistien toimesta täysin hämärretty ja nykyään tyyliin kuka tahansa voi olla transihminen vain ilmoittamalla niin. Pitäisikin tehdä testi ja yrittää kysellä heidän omia määritelmiään ja koota niistä jotain synteesiä. Tosin osaan nyt jo aika tarkoin ennakoida, mitä "syntymässä määritelty" -shittiä olisi luvassa.)

5. Transasioita koskevan materiaalin näkymisen kontrolloiminen. Viittaan tällä siihen, että kaikkea "transfobista" materiaalia vaaditaan aina välittömästi poistettavaksi, koska se "loukkaa transihmisiä". Kontulankin kirjoitukseen tuli useita "voisitko nyt vaan poistaa tän?" -tyylisiä vaatimuksia. Palaan myöhemmin tässä kirjoituksessa narratiiveihin hieman tarkemmin, mutta pointtina on siis se, että transaktivistit haluavat hallita ja kontrolloida sitä, millä tavalla ja mihin sävyyn transasioista tulee yhteiskunnassa puhua ja siten ajatella. Kun jossakin julkaistaan materiaalia, joka ei ole linjassa transaktivistien oman, ainoan ja oikean linjan kanssa, he ryntäävät välittömästi paikalle piirittämään ja vaatimaan materiaalia pois näkyvistä. Kun kyseenalaista materiaalia ei ole eikä näy, he voivat ylläpitää illuusionsa ja kenenkään mieleen ei tule vahingossa alkaa kyseenalaistaa heidän opetuksiaan. Toinen tähän liittyvä tapa heillä on valittaa ulkopuolisille tahoille kuten yhdenvertaisuusvaltuutetulle tms.

6. Doksaaminen. Transaktivistit häikäilemättä häiriköivät itselleen uhkaksi kokemiaan ihmisiä levittelemällä heistä perättömiä juttuja, pyrkimällä hankaloittamaan heidän elämäänsä ja liiketoimintaansa (esim. käymällä joukolla jonkun tyypin nettisivuilla antamassa hirveän määrän yhden tähden arviointeja ja solvaavia sanallisia palautteita, vrt. Jude A Dayan keissi), selvittävät ihmisten työpaikkoja ja ilmoittavat heistä heidän esimiehilleen siinä toivossa, että henkilö irtisanottaisiin ja niin edelleen. Tiedän myös tapauksia, että transaktivistit ovat tulleet kirjaimellisesti ihmisten kotioville uhkailemaan. Transsukupuolista tubettajaa Blaire Whitea oli kuulemani mukaan yritetty puukottaa (tai ainakin uhattu puukottaa), kun transaktivistit olivat saaneet tietää hänen "transfobisista" näkemyksistään. Transaktivisteille ei ole mitään merkitystä sillä, jos heidän häiriköimänsä henkilön elämä ja liiketoiminta tuhoutuvat heidän häiriköintinsä seurauksena; päin vastoin, siihen he nimenomaan pyrkivätkin. Myös detransitioitujat eli kuraveriset luopiot, takinkääntäjät ja maanpetturit ovat heidän tulilinjallaan. Hulluimmat aktivistit (Suomessa mm. Julmis) kyttäävät jossain Twitterissä yms. ihmisten retwiittauksia ja tykkäyksiä ja niiden pohjalta tekevät päätelmiä kohteiden transfobisuudesta, ja sitten tuhoamiskampanjat tulille. Kaikki, jotka eivät ole transaktivistien kanssa 100 % samaa mieltä heidän näkemyksistään, saavat kärsiä ja maksaa. Ihmiset yksinkertaisesti uhkaillaan ja pelotellaan olemaan hiljaa. (Huomatkaa: transaktivistit etsimällä etsivät tilanteita, joissa päästä kaikestaloukkaantumaan, mielensäpahoittamaan ja uhriutumaan. Tuo loukkaantuminen ja ihmisten kontrolloiminen saa adrenaliinin virtaamaan heidän suonissaan, tuo heille voimakkaan vallantunteen ja on siten heille päihdyttävä olotila. He ovat narkkarin tapaan riippuvaisia siitä, että saavat päivittäisen kaikestaloukkaantumisannoksensa, koska heidän identiteettikehityksensä on aikanaan jollain tapaa häiriintynyt ja siten heidän transidentiteettinsä on heille yhtä kuin heidän koko identiteettinsä. Siksi he puolustavat sitä niin raivokkaasti ja vihaisesti. Kuten jo aiemman tekstini kommenteissa totesin, kukaan henkisesti terve ja tasapainoinen ihminen ei käyttäydy näin.)

No niin, tässä nyt muutamia.

(Huomatkaa: En todellakaan väitä enkä usko, että kaikilla transaktivisteilla olisi sen vertaa älyä, että he ymmärtäisivät kaikki oman toimintansa vaikuttimet ja osaisivat analyyttisesti jäsentää omaa aktivismiaan ja toimintaansa tähän tapaan. Osalla varmasti on, mutta suurin osa tuntuu olevan pelkkiä hyödyllisiä idiootteja, jotka uskovat ihan mitä tahansa aktivistit keksivät heille lusikalla syöttää.)

Palatkaamme Kontulan sarjakuvakeissiin.

Ns. normaalitilanteessa olisi käynyt niin, että Kontula olisi hyökkäyksen jälkeen poistanut sarjakuvan nöyrien pahoittelujen kera ja pyytänyt anteeksi transihmisille aiheuttamaansa mielipahaa, tuskaa ja henkistä kärsimystä ja transmisogynian levittämistä. Mutta Kontulallapa olikin hihassaan ässiä, joihin transaktivistit eivät olleet varautuneet. (Olen aika varma, että hän oli ainakin osittain suunnitellut koko jutun.) Hän ei hämääntynytkään transinkvisitiolaisten parkumisen ja talikoidenheiluttelun edessä tippaakaan vaan vastasi jokaiseen syytökseen erikseen täysin asiallisesti, maltillisesti ja kylmänviileästi perustellen ja argumentoiden. Kärsivällisesti perustellen hän myös selitti sarjakuvan olevan satiirinen eli edustavan lajityyppiä, jonka ominaisuuksiin kuuluu provosoiminen, keskustelun herättäminen ja valtarakenteiden ja stereotypioiden kritisoiminen jne. Hän pyysi myös muita osallistujia perustelemaan väitteitään ja syytöksiään pelkän kirkumisen tai keskusteluun osallistujien positioimisen sijasta. Kannattaa käydä lukemassa keskustelu ja erityisesti Kontulan (erinomaiset) vastaukset.

Tässä nyt alkuun joitakin esimerkkejä:

Riikka Pöntinen
Tää ei kyllä nyt mennyt maaliin, vaikka poliitikkona sinua kovasti arvostankin. Tämä on sekä seksistinen että transmisogynistinen sarjakuva ja toivoisin ainakin itse enemmän harkintaa näissä :/

Niko Kytö
Tyhmempikin tajuaa satiirin tässä.

Riikka Pöntinen
Kysyikö joku sun mielipidettäsi ja selontekoasi? Seuraavasta loukkauksesta blokkiin.

Riikka toisintaa tässä yhtä transaktivistien peruskaavaa:
Mene tekemään loukkaantuneisuutesi ja paheksuntasi tiettäväksi (tää ei kyllä nyt mennyt maaliin; tämä on sekä seksistinen että transmisogynistinen sarjakuva), korosta erikseen pettymystäsi siitä, ettei joku ihailemasi henkilö olekaan käyttäytynyt juuri sinun toivomallasi ja odottamallasi tavalla (vaikka poliitikkona sinua kovasti arvostankin), kerro miten henkilön sinun mielestäsi olisi tullut toimia / tulisi jatkossa toimia (toivoisin ainakin itse enemmän harkintaa näissä) ja kun joku muu ilmaisee sinulle, ettei se kärpänen nyt ehkä olekaan härkänen, tiuskaise hänelle jotakin tylyä (Kysyikö joku sun mielipidettäsi ja selontekoasi?) ja uhkaa blokata hänet (Seuraavasta loukkauksesta blokkiin). Olen nähnyt niin monen transaktivistin Suomessa ja ulkomailla toisintavan tätä palautteenanto- ja reagointikaavaa, että se on jo yksinomaan huvittavaa.

Tässä toinen samantyyppinen 'lyhyestä virsi kaunis' -kaavalla:

Helmi
Tää ei ole kyllä lainkaan ok

Alpakka Alakelmi
Jos tämä olisi huumoria niin vastustaisin tätä itsekin. Mutta tämä on kuitenkin tieteellisesti todistettu syy-seurausketju, joka toimii varoituksena monelle. Itsekin meinasin juuri alkaa lukemaan naisen kirjoittamaa kirjaa, mutta onneksi ehdin huomata tämän varoituksen.

Helmi
Kiitos kun ilmoittaudut vapaaehtoisesti blokattavaksi, en ollutkaan sua vielä bongannut

MariK@llio
Blokkaa mut samalla. Ei teitä saatana selvin päin kestä. *facepalm*

Alpakka Alakelmi
Nykyajan inkvisitio.

(Tirsk. :D)

Mitä tässä tapauksessa tulee Kontulan reagointiin ja keskustelutyyliin yleisesti, niin transaktivisteille sellainen järkiperäinen, analyyttinen, pelkkään asiaan tiukasti keskittyvä, epäemotionaalinen ja tunnereaktioita mukaan sekoittamaton keskustelutapa ovat jotain täysin vierasta. He ovat niin tottuneita saamaan tahtonsa kaikessa läpi kirkumalla, syyllistämällä, joukolla kimppuun hyökkäämällä ja tunnemanipulaatiolla, että Kontulan hämääntymättömän, akateemisen ja viileän objektiivisen asennoitumisen edessä he menevät lopulta sanattomiksi eivätkä tiedä, miten reagoida. Kun heille lopulta käy ilmeiseksi, ettei vastapuoli ole heidän tavanomaisilla taktiikoillaan nujerrettavissa ja vaiennettavissa, on aina jäljellä vielä viimeinen oljenkorsi:

Tuo koko keskustelu oli kokonaisuudessaan paljastava sikälikin, että se teki näkyviksi joitakin 1) transaktivisteille yhteisiä toimintastrategioita, 2) heidän tapojaan reagoida ajatella, toimia ja yhteiskunnallisesti vaikuttaa sekä 3) piirteitä heidän maailmankuvastaan, joka Transtopiassa vallitsee, ja jonka jokainen transaktivisti on koukkuineen päivineen nielaissut. Huomatkaa: jotta tuota harhaista transkaikukammion maailmankuvaa on mahdollista ylläpitää, koko ympäröivä yhteiskunta on pakotettava koko ajan mukana uskomaan siihen ja vankennettava jatkuvasti hiekalle rakennettujen transnarratiivien heiveröisiä savijalkoja. Näiden narratiivien vallitessa yhteiskunnassa "yleisenä konsensustodellisuutena" transaktivistien on mahdollista ylläpitää illuusionsa siitä, että heidän maailmankuvansa on yhtä kuin todellisuus. Tämä vaatii jatkuvaa äänekästä ja raivokasta (netti)aktivismia ja toteutuu mm. kontrolloimalla noita mainittuja yleisiä narratiiveja, leimaamalla ja/tai vaientamalla kyseenalaistajat, epämieluisten näkemysten esittäjät ja "totaalikieltäytyjät" sekä pakottamalla poistamaan näkyvistä kaikki sellainen materiaali, mikä ei 100 % tue transaktivistien hyväksymää maailmankuvaa tai kyseenalaistaa sen (aidosti tai kuvitellusti) tai (kuten tämän sarjakuvan tapauksessa) edes satirisoi sitä.

Olen screencapannut koko keskustelun, mutta koska screencappien kanssa nyhrääminen on Bloggerin tekstinkirjoitusikkunassa hivenen rasittavaa ja aikaavievää, en postaa niitä tänne vaan copypastean tekstit Twitteristä suoraan.

Kaikista tragikoomisinta on, että twiittiin tuli useita kommentteja, joissa kirjoittaja sanoi, ettei hän ollut heti ymmärtänyt twiitin "transfobisuutta" tai että hänen täytyi erikseen oikein miettiä, mikä siinä loukkaa transihmisiä:

Leona K.
Mä jaoin kanssa tuon, kun en ymmärtänyt heti, että se vahvistaa transihmisiin kohdistuvia stereotypioita ja sortoa, ja sitten, noin kaksi sekuntia myöhemmin, näin tämän sun kommentin ja peruin jaon.

Jere Hakkarainen
Itellä vähän samat. Tykkäsin ja kommentoin, mut kritiikkiä luettuani tajusin että ei näin, ei oo ok.

Katti
1/2 Täytyi oikein miettiä miksi tämä transihmisenä loukkaa minua. Pahinta ei edes ole se että sukupuolen vaihdos on vitsi, vaan ehkä se että vitsiä tehdään ajatuksesta että "feminismi" yms. saa ihmiset haluamaan korjata sukupuolensa. 2/2 Idea on toki naurettava, mutta sitä käytetään ihan oikeasti transihmisten, varsinkin nuorten, identiteettien mitätöimiseen, ja siksi sillä vitsailu tällä tavalla tuntuu minusta mauttomalta ja loukkaavalta.

Kukka Kunnari
Vaikka luulen ymmärtäväni, mitä tässä on tarkoitettu ja mitä sinä tarkoitat, pyydän, että mietit saamiasi kommentteja. Hyökkäys ei aina ole paras puolustus eikä älykäskään aina ole oikeassa. En itse ensin tajunnut transfobiaa tässä, mutta kommentit olivat opettavaisia.
- sukupuoleton

Kontula vastaa Kunnarille:

Anna Kontula
Hei Kukka, toki mietin.

Tiedän kyllä senkin, että tässä ajassa ainoa (vasemmisto)poliitikolle kannattava teko olisi ollut poistaa teksti pahoittelujen kanssa - mutta pohdinnan jälkeen en toiminut niin, tälläkään kertaa, koska minusta se ei johda hyvään: Huumorin perusominaisuus on, että se myös loukkaa jotakuta. Joskus kyse on selkeästi syrjintää tuottavien tai muuten vahingollisten ajatusmallien uusintamisesta, jolloin siihen on vähintääkin paikallaan kohdistaa kritiikkiä, joskus (harvoin) jopa poistaa näkyvistä. Huumorilla on kuitenkin myös monta muuta tapaa loukata ja pelkästään se, että joku kokee jonkun tekstin loukkaavana, ei vielä ole mikään peruste sen poistamiseen. Ei myöskään se, että tekstin ympärille syntyy ”somekohu”.

Tässä ketjussakin moni on toistanut (myös sinä), että eivät transfobista tulkintaa itse tunnistaneet, vaan jonkun piti osoittaa se heille. Tämä osaltaan kertoo siitä, että vaikka tekstin perusolemukseen kuuluvat monet tulkinnat eikä mikään niistä välttämättä ole väärä, tässä tekstissä melko ilmeistä on, että pointti muu. Erilaiset transformaatiot ovat ikivanha kaunokirjallisuuden aihe, eikä siksi voida olettaa, että oikea saati ainoa kiinnityspiste tällaisen kuvaukselle olisi juuri transihmisiin liittyvä tematiikka. Tässä sarjiksessa ei suoraan esiinny yhtään transihmistä, vaan aihetta käsitellään välillisesti sukupuolilla leikittelyn ja binäärisen sukupuolijärjestelmän käsittelyn kautta. Ja nyt vihdoin päästään satiiriin tyylilajina: sille ominaista on, että pilkan kohde (tässä pelko binäärisen sukupuolijärjestyksen hämärtymisestä) kuvataan irvikuvanaan. Koska satiirin lajiin kuuluu nämä kaksi tasoa, se on huumoriksikin poikkeuksellisen herkkä loukkaamaan ihmisiä.

Ratkaisu ei voi olla se, että jotakuta loukannut tai keskustelua herättänyt teksti pannaan piiloon. Silloin ihmiset eivät voi sitä arvioida, ihmisten kyky lukea tämäntyyppistä tekstiä ei kehity ja me jäämme limboon. Ratkaisu on antaa keskustelun pauhata niin kauan kuin sanottavaa riittää. Minusta satiiri on onnistunut todella hyvin, jos ihmiset jaksavat sitä pohtia ja löytävät yhä uusia tulkintoja. Milloin sitten olisi hyvä ottaa teksti pois? Tämä on äärimmäisen hankala kysymys. Näitä tilanteita on, mutta mielestäni riman pitää olla varsin korkealla, esim. hyökkäyksen jotakuta heikossa asemassa olevaa ryhmää kohtaan ilmeinen.

Tässä ei nyt olla lähelläkään.

Kontula rautalangasta vääntää tässä, etteivät huumori ja satiiri ole suoraan erilaisia stereotypioita tms. uusintavia kaunokirjallisia muotoja vaan mm. pilkan kohteen esittämistä irvikuvanaan, kuten tämänkin sarjakuvan tapauksessa, ja että transformaatioiden osalta kyseessä on ikivanha kaunokirjallinen tyylikeino. (Sarjakuvan tapauksessa pilkan kohde EIVÄT OLE transihmiset vaan mm. transfobia ilmiönä. Tätäkin Kontula erikseen perustelee mainitsemalla, että transfobian aivan olennainen elementti on pelko binäärisen sukupuolikäsityksen hämärtymisestä.) Tällainen on tietysti transaktivistien korvissa pelkkää sanahelinää ja siten mahdotonta ymmärtää ja omaksua; he ovat niin omien transnarratiiviensa sokaisemia, että kun he näkevät jossakin mitään sukupuolisuuteen liittyvää, josta edes kiertoteitse pääsevät pahoittamaan mielensä ja joka ei sanasta sanaan toisinna Transtopian sallimia narratiiveja, he kykenevät näkemään vain sen oman "transfobiasta" loukkaantuneen tunnereaktionsa eivätkä itselietsotussa apinanraivossaan kykene näkemään tunnereaktionsa taakse ja tarkastelemaan asiaa objektiivisesti. Olen nähnyt myös useiden älykkäinä pitämieni, akateemisesti kouluttautuneiden henkilöiden lankeavan reagoimaan näin.

Transaktivistit ja heidän huutosakkinsa ovat uskonnollisessa woke-hurmoksessaan täysin kokonaisvaltaisesti omaksuneet ajatuksen siitä, että kaiken sellaisen missä miehestä naiseksi tai naisesta mieheksi -tematiikalla tai koko sukupuolen käsitteellä millään tapaa edes leikitellään, on jollakin tapaa oltava transihmisiä loukkaavaa, koska transihmisillä on nykyään kaikkiin sukupuoliasioihin yhteiskunnassa täydellinen diskursiivinen monopoli. Sukupuoli käsitteenä ja ilmiönä on queerfeminististen teorioiden pohjalta ideologistettu, mistä on seurauksena se, että transporukka on ominut koko käsitteen ja kaiken siihen liittyvän itselleen oman poliittisen agendansa edistämiseen. Asioista ei saa yhteiskunnassa edes keskustella enää, koska vain heidän näkemyksensä ovat oikeita ja kaikkien muiden on hyväksyttävä se. Hintana tästä on ensinnäkin se, ettei yhteiskunnassa ole enää "normaalille", tavalliselle ja tylsälle mieheydelle ja naiseudelle minkäänlaista sijaa, ja täten mieheyden ja naiseuden käsitteillä leikittely on jopa kaunokirjallisessa muodossa esitettynä transfobiaa ja transihmisiä loukkaavaa, koska heidän mielissään "mieheys" ja "naiseus" ovat POLIITTISIA IDENTITEETTEJÄ siinä missä ne meille muille edustavat yksinkertaisesti sitä, minkälaisessa fyysisessä kehossa elämme tätä ihmiskokemustamme. On melko ilmeistä, että Kontula on tehnyt samantyyppisiä havaintoja transaktivisteista jo pidemmän aikaa ja oli tarkoituksella Laakson kanssa suunnitellut koko episodin. Eihän hän toki mitään voinut kristallipallosta ennustaa, mutta ottaen huomioon miten väsymättömän uutterasti transaktivistit jaksavat vahtia muita ihmisiä ympärivuorokautisesti netin joka kolkassa, ei lie ollut kovin vaikeaa arvata lopputulemaa.

Siirrytäänpä kommenttien pariin. Kommentteja on valtavasti enkä jaksa syventyä jokaiseen, mutta olen koonnut tähän niitä, jotka liittyvät tekstin aiheeseen eli transaktivistien yhteiskunnallisten vaikuttamisen strategioihin. Noita strategioita on paljon ja kirjoitan aiheesta ehkä vielä myöhemmin toisen merkinnän, jos (lue: kun) tulee yhtä mehevä tilaisuus.

Siili Wesolowski
Liityn kuoroon. Sarjakuvan sisällössä on huumoria mutta nimenomaan transihmisiä halventavaa. Olen pahoillani että pitää sanoa tämä ihmiselle jota arvostan.

Anna Kontula
https://fi.wikipedia.org/wiki/Satiiri

SkullFire #BLM
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Kunnioitus

Kahta poikkeusta lukuun ottamatta missään vaiheessa kukaan transihmisiä halventavasta huumorista ulisevista kommentoijista ei perustele Kontulalle tai kenellekään muullekaan, mikä sarjakuvassa on transihmisiä halventavaa. He vain märisevät, että se "loukkaa" ja "halventaa". Kuten sanoin, heidän hätiköity ja vaistomainen tunnereaktionsa valtaa heidän mielensä kokonaan – taas kerran transihmisiä jossain pilkataan, syrjitään ja sorretaan ja heistä tehdään julmaa pilaa – eivätkä he harkintakykynsä sumennuttua kykene havainnoimaan kokonaisuutta ja laajempaa kontekstia, vaikka ne heille erikseen osoitettaisiin. Kontula linkkaa Wikipedian satiiria käsittelevän artikkelin useammalle ulisijalle ja myös avaa kommenteissaan sarjakuvan satiirisen ulottuvuuden erikseen moneen kertaan, mutta tällä ei ole kommentoijiin mitään vaikutusta, koska mielensäpahoittaminen on aina tärkeämpää kuin mahdollisuus siitä, että se oma reaktiivinen tulkinta ei ehkä olekaan ainoa mahdollinen tai se relevantein. Nuo mainitsemani kaksi poikkeusta:

Acid Cummunist
Kukaan ei ole vielä kertonut että miten tämä on muka transfoobinen? Minulle ei tullut mieleenkään, että sen kukaan edes voisi niin tulkita, kunnes luin vastauksia. Itse jaioin kaverille eteenpäin ja lisäsin kommentin "Tämäkö on nyt sitä ns. kulttuurimarxismia?"

Jani Jansson
Transihminen on aina ollut samaa sukupuolta. Hän ei _muutu_ naiseksi miehestä, vaan on aina ollut nainen. Jos väittää toisin, ajaa transfobiaa. Sarjakuvan mies _muuttuu_ naiseksi.

Anna Kontula
Mutta mikään sarjiksessa ei viittaa siihen, että muuttuva henkilö olisi transihminen. Joten miten se, muuttuuko transihminen liittyy tähän mitenkään?
(Ja on muuten myös transihmisiä, jotka elämän eri vaiheissa kokevat kuuluvansa eri sukupuoliin ja elävät sen mukaan.)

Jani Janssonin kommentti on nyt konkreettinen osoitus ja todiste siitä, mikä on nykyisen ideologisen transaktivismin ero siihen aikaan, kun transsukupuolisuus vielä ymmärrettiin yhteiskunnallisesti ja diagnostisesti aivan toisin kuin nykyään. Pähkinänkuoressa: Koko transsukupuolisuuden pointti on alun perin ollut se, että ihminen on syntynyt johonkin tiettyyn biologiseen sukupuoleen, mutta ei koe tuota nimenomaista sukupuolta omakseen ja haluaa siksi muokata kehoaan sellaiseksi, että tulisi nähdyksi ja kohdatuksi vastakkaisen biologisen sukupuolen yksilönä. Hän YMMÄRTÄÄ, ettei hänen biologinen sukupuolensa koskaan muutu miksikään, ja JUURI SE ON SE POINTTI, että hän haluaa kehonmuokkaushoitoja, jotka maskulinisoivat (FtM) tai femininisoivat (MtF) hänen kehoaan siten, ettei häntä enää tunnista alkuperäisen biologisen sukupuolensa yksilöksi. Näiden transsukupuolisten ihmisten ongelma on HENKILÖKOHTAINEN eivätkä he hyödy nykyisen kaltaisesta sekopäisestä transaktivismista yhtään millään tavalla vaan päin vastoin kärsivät siitä. Monet minun tuntemani transsukupuoliset ovat juuri näitä "vanhan koulukunnan" tervejärkisiä transsukupuolisia, jotka OIKEASTI haluavat tulla kohdatuiksi nimenomaan VASTAKKAISEN SUKUPUOLEN YKSILÖNÄ eivätkä minään sukupuolten välimuotona tai muina sirkuspelleinä, kuten monet näistä nykyajan "transihmisistä", joiden ainoa motiivi koko aktivismissa heilumiseen on saada shokeerata, uhriutua ja provosoida ihmisiä, hakea huomiota ja häiriköidä muita.

Noita oikeasti transsukupuolisia, aidosta dysforiasta kärsiviä ei auta yhtään mitenkään se, että muutamme koko yhteiskunnan joksikin transaktivistien tavoittelemaksi sukupuolettomaksi ”utopiaksi”, säädämme lakeja helpottamaan juridisen sukupuolen vaihtamisen helpottamista (jotta ihmiset voisivat ”kokeilla” toisessa sukupuolessa elämistä), muuttelemme käsitteiden merkityksiä, sähläämme pronominien ja oletettujen ja muun helvetin paskan kanssa ja leikimme, ettei sukupuolia ole olemassa yms. Maailmasta ei tule sukupuoletonta eivätkä sukupuolen fundamentaalinen merkitys, sukupuolierot ja miesten ja naisten toisistaan dramaattisesti eroavat sosiaaliset todellisuudet katoa, vaikka tätä höyrähtänyttä aktivismia jatkettaisiin hamaan tuomiopäivään asti. Nämä nykyiset, ideologisesti motivoituneet transaktivistit ovat vääntäneet transsukupuolisuusilmiön ja sen lääketieteellisen diagnostiikan pohjalta koko ideologiansa perusajatukseksi sen ajatuksen, että ihminen on koko ajan ollut sitä kokemaansa sukupuolta, oli hänen "syntymässä määritelty" sukupuolensa mitä hyvänsä. Kuten Jani Janssonkin tuossa horisee, transihminen "on aina ollut samaa sukupuolta" eikä siten "muutu naisesta mieheksi vaan on aina ollut nainen", ja jos väittää toisin, "ajaa transfobiaa". Tällä hän perustelee sarjakuvan väitettyä transfobisuutta. Tätä käsitystä, että ihminen on koko ajan ollut sitä sukupuolta jota kokee olevansa, transaktivistit kaikkialla länsimaissa kollektiivisesti koettavat survoa ihmisten kurkuista alas ja vääntää mustaa valkoiseksi. Tähän perustuu kaikki tuo trans women are woman and trans men are men -sloganointi ja pronominivouhotus jne. Näiden tyyppien lopulliset yhteiskunnalliset tavoitteet ovat edelleen minulle vähän hämärän peitossa, koska he tietävät kyllä itsekin, ettei sukupuolen kehollista todellisuutta ja täysin kiistämätöntä binäärisyyttä voida koskaan purkaa pois millään määrällä tätä skitsoilua.

Koska sukupuolen kehollista ulottuvuutta ja kaksinapaisuutta ja niiden sosiaalista merkitystä ei koskaan voida tehdä olemattomiksi, ei sillä, onko transihminen koko ajan ollut sitä kokemaansa sukupuolta vai ei, ole tuon "alkuperäisen" transsukupuolisuuden kannalta yhtään mitään merkitystä. Tämä on pelkkää totalitaristisen ideologian pakkosyöttämistä ihmisille näennäisesti ihmisoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden varjolla. Ihmisen keho ja tuon kehon biologinen sukupuoli ovat mitä ovat. Mikään määrä transidentifioitumista ja tätä poliittista mölisemistä eivät vaikuta tähän yhtään millään tavalla. Tämä on yksi pääsyistä siihen, miksen kertakaikkiaan ymmärrä, mitä ihmettä näiden tyyppien päässä oikein liikkuu. Miestä ei aleta koskaan kohdella yhteiskunnassa ja sosiaalisissa tilanteissa naisena tai naista miehenä, vaikka transaktivistit kuinka sitä vaatisivat, pakottaisivat muita siihen, tatuoisivat pronominejaan otsaansa ja riehuisivat barrikadeilla huutamassa trans women are womenia ja trans rights are human rightsia. Mihin nämä ihmiset oikein pohjimmiltaan pyrkivät? Mitkä heidän todelliset tarkoitusperänsä ja päämääränsä ovat? Jos joku transaktivistiksi itsensä identifioiva vulvallinen ihminen tai eturauhashenkilö nyt lukee tätä (tai siis on päässyt näin pitkälle asti keskeyttämättä tällaisen transfobisen paskan lukemista), niin saa tulla kommentteihin selventämään, mitä ne teidän lopulliset päämääränne oikein ovat. Yhteiskunta, jossa sukupuolella ei ole merkitystä? Keep on dreaming. Eikä mitään tunnemanipulaatiokirkumista, olkiukkoja ja ad hominemeja, kiitos. Pysy asiassa ja pysyttäydy faktoissa. Kontulakin tuossa toteaa vastauksena Janssonille, ettei mikään sarjakuvassa viittaa siihen, että tuo muuttuva henkilö olisi "transihminen" ja kysyy, miten asiaan mitenkään liittyy se, muuttuuko transihminen vai ei. Lisäksi hän huomauttaa, että on transihmisiä, jotka kokevat kuuluvansa eri sukupuoliin ja elävät sen mukaisesti. Kuten nimenomaan onkin. Transaktivistit ovat menneet koko agendastaan aivan täysin sekaisin ja he ovat niin tuon kiihkeän, sokean uskonsa vallassa jonkin hämärien sukupuolisielujen tai sisäsyntyisten sukupuoli-identiteettien kiistattomasta olemassaolosta, ettei mikään muu kuin tätä uskomusta tukeva mene heille enää tajuntaan. Tässä ei ole kyse mistään muusta kuin kollektiivisesta massapsykoosista.

Toinen perustelukeissi kuuluu seuraavasti:

Utu-Taival
Sitä toivoisi, ettei joutuisi näkemään transfobiaa, misogyniaa, homofobiaa ja muutenkin ahdasmielistä paskaa vielä näin vuonna 2020, mutta ilmeisesti on liian vaikeaa olla heittämättä "rehreh, mies muuttuu naiseksi, kun se tekee naismaiseksi mielletyn asian x" -sontaa.

Utu-Taival
Väännetään nyt raudalangasta, miksi tämä on paskaa: transihmiset joutuvat kohtaamaan paskaa oman sukupuolensa takia ja heitä pilkataan juuri tämänkaltaisella "varo ettei sukupuoli muutu" -sisällöllä. Meidän transihmisten sukupuoli on tehty vitsiksi myös tässä sarjakuvassa.

Anna Kontula
Olettaisin, että juuri siksi, että kuvaamasi on yleinen transfobian ilmenemismuoto (tunnistettava ja helposti kuvattavissa), se todennäköisesti on valittu tässä kuvaamaan transfobiaa. Mutta viittaussuhde siihen on kritiikki, ei uusintaminen.

Utu-Taival
Kyseinen sarjakuva ei edes kritisoi kyseistä ilmiötä, vaan ainoastaan toistaa sen kritiikittä transihmisiä samalla lyöden.

Anna Kontula
No tässä tulkintamme eroavat radikaalisti. Mutta se ei ole vaarallista, vaan pikemminkin normaalia, kun kyse on satiirista.

Utu-Taivalin perustelu sarjakuvan transfobisuudesta, ahdasmielisyydestä ja paskuudesta on siis lyhykäisyydessään se, että sarjakuvan mies muuttuu naiseksi tehdessään naismaiseksi mielletyn asian, transihmiset joutuvat kohtaamaan paskaa ja pilkkaa sukupuolensa takia, sarjakuvassa transihmisten sukupuoli on tehty vitsiksi ja sarjakuva ei kritisoi Kontulan mainitsemia ilmiöitä vaan vain toistaa ne lyöden samalla transihmisiä. Kontula erikseen selittää, että koska Utu-Taivalin kuvaamat seikat ovat yleisiä transfobian ilmenemisen muotoja, ne on siksi valittu sarjakuvassa kuvaamaan transfobiaa, eikä niiden tarkoitus siten ole uusintaa vaan kritisoida. Transaktivistit eivät ole ymmärtäneet, että jos asia X esitetään kaunokirjallisessa tekstissä jonkinlaisessa karikatyyrisessa muodossa, ei sen tarkoituksena välttämättä lainkaan ole kohdentaa kritiikkiä, vähättelyä (saati fobiaa) karikatyyrisessa muodossa esitetyn ihmisryhmän edustajiin vaan johonkin yhteiskunnalliseen tai sosiaaliseen ilmiöön, jossa aihetta käytetään vain eräänlaisena temaattisena välikappaleena. Mitä se tarkoittaa tämän sarjakuvan kohdalla? Sitä, ettei mikään tuossa sarjakuvassa edes ilmaise millään tavalla, että yksikään siinä esiintyvistä hahmoista olisi "transihminen" (miten ikinä se nyt sitten määritelläänkään). Sarjakuva kritisoi satiirin keinoin sukupuolen käsitteeseen liittyviä stereotypioita, JOTKA EIVÄT OLE TRANSIHMISTEN POLIITTISTA YKSITYISOMAISUUTTA VAAN KOSKETTAVAT VEREN JA LIHAN TASOLLA JOKA IKISTÄ TÄMÄN PLANEETAN IHMISTÄ.

Jos menet täysin sekaisin ja menetät mielenrauhasi siitä, että joku jossain laskee leikkiä sukupuolesta, vika ei ole yhteiskunnassa ja yhteiskunnan transfobiassa ja "cisihmisten" paskuudessa vaan sinun erittäin vakavasti vääristyneessä todellisuuskäsityksessäsi ja maailmankuvassasi. Tajutkaa nyt jo, että teidän tulee sopeuttaa itsenne yhteiskuntaan kuten me muutkin teemme, eikä yhteiskunnan itseään teihin ja teidän kohtuuttomiin ja harhaisiin vaatimuksiinne. Jos alamme liittää kaiken sukupuolta koskevan temaattisen sisällön humoristista esittämistä myöten aina pelkästään transihmisiin, emme kohta voi puhua yhteiskunnassa enää yhtään mistään, koska se "loukkaa transihmisiä". Milloin transporukalle menee jakeluun, ettei kaikki tässä maailmassa pyöri heidän ympärillään? Eikö tällainen tarkoitushakuinen kaikestaloukkaantuminen ole henkisesti ihan helvetin uuvuttavaa, kuluttavaa ja väsyttävää? Te voisitte käyttää aikanne niin paljon hyödyllisemminkin.

Hannele
Mikä tekee transkeskustelijoiden kommenteista parempia kuin meidän 99,9, etenkään kun tuossa twiiteissä puhuta teistä. Kaikki ei koske aina teitä, ihan oikeasti.

Toisekseen:
Huumorin, ironian ja satiirin lajityypillisiin ominaisuuksiin ei kuulu se, että niiden erikseen mainitaan olevan huumoria, ironiaa tai satiiria – lukijoiden oletetaan kykenevän tekemään nuo tulkinnat itse. Tulkintoja ei ole aina vain yhtä ja etenkin satiirin ja ironian tapauksissa tarkoitus onkin herättää keskustelua eri tulkinnoista. Täten myös transporukan tulkinta sarjakuvasta on sinällään relevantti, mutta perusteluksi esimerkiksi sarjakuvan poistamisen vaatimiselle näkyvistä ei riitä se, että "tää loukkaa meitä". Se, että mies tuossa sarjakuvassa mukamas "muuttuu" naiseksi ei liity mitenkään transihmisiin vaan siihen kulttuuriseen stereotypiaan, että miehet lukevat enimmäkseen toisten miesten kuin naisten kirjoittamaa kirjallisuutta. Niin sanottua transfobiaa käytetään sarjakuvassa irvailemaan tuota käsitystä rakentamalla tilanne, jossa mies muka "muuttuisi naiseksi" lukemalla naisten kirjoittamaa kirjallisuutta. Tämän myös Kontula erikseen mainitsee:

k menu vassari
Tajuun mitä ajat tässä takaa mutta kai sä nyt tajuut että tästä tulee aika transfobiset vibat.

Anna Kontula
Joo, uskoisin ymmärtäväni, mikä tuossa sen aiheuttaa. Jos ei hahmota, että kyse on transfobian liioittelusta transfobian pilkkaamiseksi (mekanismia myös satiiriksi kutsutaan), sen todennäköisesti näkee juuri noin.

Liittyen vielä noihin tulkintoihin, Annikki tässä mainitsee, että mahdollisia tulkintoja on monenlaisia:

ANNIKKI
Huumorin kultainen sääntö: "punch up, not down". Tämän sarjakuvan voi tulkita nimenomaan niin, että pilkka osuu transihmisiin (eli lyödään alaspäin), vaikka ilmeisesti tarkoitus oli toinen?

Anna Kontula
Satiirin tyylilajiin kuuluu, että siitä voi tehdä erilaisia tulkintoja. Tämän ei nyt kuitenkaan pitäisi olla ihan hirveän vaikea tulkittava.

(Tässä välissä on ollut twiitti, joka on poistettu.)

Anna Kontula
1. sinulla ei liene tietoa minun kuulumisistani enemmistöihin tai vähemmistöihin.
2. edustan kantaa, jonka mukaan tekstin tulkintaan voi osallistua kuka vaan, ja argumentin painon ratkaisee sen laatu. (Ilman, että pitää asemoitua henkilönä.)

(Tässä välissä taas kaksi poistettua twiittiä.)

Anna Kontula
Ei, ei ollenkaan ole kyse siitä. 
Mutta jos ”argumentin painon ratkaisee sen laatu” ei sinulle ole tuttu ajatustapa, en taida pystyä twitterpituudessa sitä sinulle tuon paremmin selittämään.

Mitä tulee henkilönä asemoitumiseen, niin siinä onkin aasinsilta yhteen vaikuttamisstrategiaan eli keinotekoisesta uhripositiosta käsin syyllistäminen. Tässä pari esimerkkiä:

SkullFire #BLM
Jälleen cis-ihmiset tietävinään paremmin. Valitettavasti aiemmin aiheesta Kontulan kanssa keskusteltuani en osaa olla yllättynyt, ehkä vähän siitä, ettei kritiikkiä tästä aiheesta paremmin tietäviltä vieläkään ole opittu ottamaan vastaan. Surullista. Älä sentään Rowlingeja tee.

Kuura
Satiirin pitää selkeästi pilkata valta-asemassa olevia tai se on pelkästään sortoa pönkittävää paskaa. Lisäks sulla ei oo cisihmisenä mitään oikeutta määrittää että mikä on transfobista ja mikä ei. Kuuntele kun sulle sanotaan että mokasit ja opi siitä.

Panda Eriksson
Cisihmiset päättämässä, että transfobia ON HAUSKAA ja on hyvää satiiria ei ole mitään uutta, mutta en olisi sinulta, Anna, tätä odottanut. Hohoijaa, ei jatkoon.

Anna Kontula (vastauksena Panda Erikssonille)
Kenet tässä oletat cisihmiseksi ja millä perusteella?
Haluatko perustella, miksi tämä sinusta on transfobiaa (eikä sen kritiikkiä, kuten itse tekstin luen), vai ajatteletko, että pelkkä muiden keskustelijoiden positioiminen riittää perustelemaan tulkintasi?

Panda Eriksson
Mä kommentoinkin sukupuolikysymystä tuossa alempana! 
Mua ketuttaa sun reaktio transihmisten ilmaisemaan kritiikkiin, en edes ota kantaa sarjakuvaan.

SkullFire, Kuura ja Panda tässä tulevat lässyttämään Kontulalle "cisihmisistä".
Cis vs. trans -jaottelu on täysin transaktivistien itsensä kyhäämä keinotekoinen valtarakennekonstruktio, joka mahdollistaa heille "sorretussa asemassa" esiintymisen ja "etuoikeutetun enemmistön" syyllistämisen kyseisestä uhripositiosta käsin. En oikeasti kykene edes kuvittelemaan lapsellisempaa, raukkamaisempaa ja säälittävämpää tapaa asemoitua ryhmänä yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi, etenkin kun nykyään kukaan ei enää edes tiedä, mitä "transihmiset" ryhmänä ovat ja eivät ole. Tuo positiojuttu liittyy intersektionaalisen feminismin sortorakenneajatteluun, jonka mukaan tietyt ihmisryhmät ovat sorretumpia kuin jotkin toiset ja ihminen saa "uhripisteitä" sen mukaan, kuinka moneen eri sorrettuun vähemmistöryhmään hän kuuluu. Transihmiset ovat siis käsitteellisesti heidän mukaansa sorretumpia kuin cisihmiset eli ihmiset, jotka "kokevat syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen" (jälleen kerran transaktivistien itsensä luoma määritelmä, jota he kirnuavat muiden ihmisten kurkuista alas). Tällaisen ideologisen saatanan paskan nojalla transaktivistit sitten esittävät meille, heitä sortavalle ja julmalle cisenemmistölle, vaatimuksiaan. Heidän ajattelunsa on niin tämän sortorakennemaailmankuvan sumentama, että he kuvittelevat voivansa esittää toisille suoria käskyjä ilman mitään muuta perustetta millekään kuin se oma "sorrettuutensa". Milloin ihmisillä menee tähän narsistiseen skitsoiluun lopullisesti hermot? En ymmärrä enkä keksi, miten yhteiskunta voisi tästä nykyisestä enää transystävällisemmäksi tulla. Jos jokainen cissujen tiedostamaton mikroaggressiokin on "transfobiaa", sortamista ja syrjintää, niin miten päin tässä pitäisi oikein olla, kun suurin piirtein mikä tahansa saattaa "loukata transihmisiä"?

Kiinnittäkää muuten erityistä huomiota Panda Erikssonin kommenttiin: Mua ketuttaa sun reaktio transihmisten ilmaisemaan kritiikkiin, en edes ota kantaa sarjakuvaan. Suomeksi: Pandaa vituttaa se, ettei Anna Kontula olekaan heidän vakiintuneilla ja aiemmin toimineilla kontrollointimenetelmillään nitistettävissä ja hiljennettävissä. Anna Kontulan kylmähermoisuus, teräksinen vasta-argumentointi ja täydellisen provosoitumaton suhtautuminen transaktivistien riehumiseen tekee näkyväksi ja siten paljastaa ulkopuolisille tarkkailijoille sen, miten lapsellista ja epäkypsää transaktivistien käytös on. Pandaa ottaa päästä, ettei Kontula reagoinutkaan heidän odottamallaan tavalla vaan olikin tilanteessa aikuinen, ja kaikki tuota episodia tarkkailleet kykenivät omin silmin todistamaan sen. Vituttaisi minuakin olla noin suunnattoman typerä, uhmaikäisen kakaran asteelle henkisesti jämähtänyt idiootti.

Tähän väliin kysymys. Millä perusteella ihmisryhmä, joka on saavuttanut yhteiskunnassa niin helvetin vaikutusvaltaisen aseman, a) ettei heitä saa kukaan kritisoida b) että heillä on valtaa vaikuttaa lainsäädäntöön, lääketieteellisiin proseduureihin ja opetussuunnitelmiin c) että he voivat muuttaa vakiintuneiden käsitteiden merkityksiä ja yleistä todellisuuskäsitystä ja d) sanella kaikille muille vaatimuksia, miten heitä tulee tai ei tule kohdella ja mitä oikeuksia heillä tulee itsestäänselvästi olla, vaikka heidän vaatimuksillaan olisi kiistattomasti osoitettavissa olevaa vahingollista vaikutusta ympäröiviin ihmisiin, on yhtään millään mittarilla "sorrettu" tai "marginalisoitu"?

Miten kenelläkään tähän ihmisryhmään itsensä luokittavalla on pokkaa tulla sanomaan, etteivät "cisihmiset" saa tehdä sitä tai tätä, koska heille tulee jopa kaikkein normaaleimmista, arkipäiväisimmistä, triviaaleimmista ja kaikkia koskettavista asioista paha mieli? Koko tuo transporukan mielensäpahoittamiskulttuuri on TÄYSIN KEINOTEKOISESTI RAKENNETTU. Enkä puhu nyt (vain) tästä sarjakuvakeissistä vaan yleisellä tasolla. Transhorinan ytimessä on ajatus siitä, että ihminen voi "tulla määritellyksi syntymässä väärin" ja siten hänen koko elämänsä on alituista väärinsukupuolittamisen tuottamaa ja binäärisessä cisteemissä elämään joutumisen tuskaa ja muuta vastaavaa scheissea; rakennelma, joka on alun perin pöllitty, uudelleenmääritelty ja valjastettu ideologisiin tarkoituksiin transsukupuolisten dysforiasta, diagnostiikasta ja lääketieteellisestä hoitoprotokollasta – näiden modernien "transihmisten" mielisairaan skitsoilun oikeuttamiseksi.

Aktivistit käyttävät transsukupuolisten sukupuoli- ja kehodysforiaa, tuskaa ja hätää oman harhaisen maailmankuvansa edistämiseen ja yhteiskuntaan implementoimiseen, ilmeisesti vielä kaiken päälle kuvitellen tämän aidosti jotenkin auttavan transsukupuolisia. Suurinta pahaa saavat aikaan aina ne, jotka kuvittelevat tekevänsä hyvää, vaikka aiheuttavatkin itse asiassa toiminnallaan muille valtavaa vahinkoa. Mitä tulee sukupuolenkorjaustoimenpiteisiin, on niihin hakeutuminen aina ihmisen oma valinta. SUKUPUOLENKORJAUSTOIMENPITEET OVAT VAPAAEHTOISIA. Kukaan ei pakota ketään niihin. Nykyajan "transihminen" on yhtä kuin jonkinlaista yleistä psyykkistä ja/tai kehollista hämmennystä kokeva, powerhungry ja elämässään käsittämättömällä tavalla sorretuksi ja kaltoinkohdelluksi tullut erityisihminen, joka ei ole välttämättä varsinaista transsukupuolisen kokemaa keho- ja sukupuolidysforiaa nähnytkään mutta on saanut jostain päähänsä olevansa "trans", ja koska cistem on paska, se on murskattava hinnalla millä hyvänsä. Ne ihmiset, jotka ovat ns. aidosti transsukupuolisia, kuolevat myötähäpeään tätä skitsoilua seuratessaan. Kymmenen vuoden päästä (toivottavasti) myös osa näistä nykyisistä skitsoilijoista tikahtuu häpeään tätä aikakautta muistellessaan.

Tuo, että SkullFire, Kuura ja Panda tulevat leimaamaan Kontulan "cisihmiseksi" (eli positioivat hänet omasta perspektiivistään käsin), osoittaa heidän ajattelevan heidän oman keinotekoisen uhripositionsa olevan heille jotenkin riittävä mandaatti sanella kaikille muille ihmisille yhteiskunnassa, mitä nämä saavat tai eivät saa tehdä. En ymmärrä, miten ihmiset sietävät näin kusipäistä käytöstä. Tähän transaktivistit saavat tukea ketjussa myös "cissuilta":

Jussi Hattara
Kun on kyse transihmisiä koskevista asioista, mulla on vaan yksi vinkki antaa sulle: kuuntele transihmisiä!

VANAM
ainoo asia mitä haluun cissuilta kuulla *rivi sydänhymiöitä*

Olkaa hyvät ja työntäkää tuo "cissukupuolisuus" syvälle taka- tai etureikäänne. Koko konsepti on teidän itsenne uhriutumistarkoituksiin ja erikoiskohtelun vaatimiseen kehittämä keinotekoinen, narsistinen ja täysin kuviteltu misogynistinen ja homovihamielinen rakennelma, johon ette voi muita ihmisiä luokitella ja pakkoidenfitioida vastoin heidän tahtoaan. Minä en ole "cisihminen" tai "cismies". Olen ihminen ja mies. Te ette lyö muihin ihmisiin leimoja oman harhaisuutenne kautta ja yritä määritellä heitä joksikin, mitä he eivät ole (ja mitä ei ole olemassakaan), vaikka uskottelettekin itsellenne sen mukamas jotenkin helpottavan pahaa oloanne, jonka kohtaamista pakenette projisoimalla sen muihin ihmisiin, jotka eivät ole tehneet teille yhtään mitään. Toisekseen, minun oikeuttani omaan sananvapauteeni eivät tule rajoittamaan despoottina yhteiskunnassa hääräävät, ideologisesti motivoituneet pharman hyödylliset riemuidiootit, jotka uskovat joulupukkiin, tonttuihin ja mielikuvitussukupuoliin.

Tämä teksti on nyt venähtänyt niin pitkäksi, että jatkan Kontula-ketjun kommenttien analysointia vielä myöhemmin toisen kirjoituksen verran (edit: tässä). Jatkan myöhemmin vaikuttamisstrategioista myös muiden esimerkkien valossa. Niitä nimittäin riittää. Loppuun vielä kevennykseksi ajatus, joka on itsellänikin viimeisten parin kolmen vuoden ajan pyörinyt mielessä tiuhaan:

Sakari Tissola
Jos joku ihmettelee, minkä takia työväenluokka on hylännyt vasemmiston ja hypännyt oikeistopopulistien kelkkaan, niin suosittelen lukeen tän ketjun.

Koko poliittinen vasemmisto on tällä hetkellä tämän ideologisen hulluuden valtaama. Näin se poliittinen heiluri heilahtelee ja karavaani kulkee jne. En olisi IKINÄ kymmenen vuotta sitten uskonut, miten käsittämättömän sekaisin vihreät ja vasemmisto ja heidän hännystelijänsä voivat mennä.

24 kommenttia:

 1. Hyvä, että nostit esille sen, miten diagnostiikka ja koko transsukupuolisuuden olemus on hämärretty. Olen ollut ikäni kiinnostunut psykiatriasta (omien ongelmieni vuoksi :D) sekä myös perehtynyt aikanaan hyvin paljon transasioihin (koska olin silloisen netin ROGD törmättyäni Livejournalin transyhteisöihin :D). Ennen transsukupuolisuutta diagnosoitiin nimenomaan siitä näkökulmasta, että henkilö kokee niin paljon psyykkistä sukupuolidysforiaa, että on hänen kannaltaan helpompaa jos kehoa muutetaan vastakkaisen sukupuolen suuntaan ja hänen annetaan elää vastakkaisen sukupuolen sosiaalisessa roolissa. Nyt ihan lähivuosina jostain on pongahtanut sellainen outo ajatus, että transihmiset olisivat olleet syntymästään asti sitä toista sukupuolta. Siis MITÄ? Eihän siinä ole järjen hiventäkään, vaan siinä on vain otettu intersukupuoliset kätevästi omaksi keppihevoseksi, vaikka he eivät liity asiaan millään tavalla.

  Tästä haastiksesta: https://yle.fi/uutiset/3-10747801 näkee myös sen, miten hataralla pohjalla monen aktivistin identiteetti on. Siinä Panda Eriksson kertoo, että alkoi kyseenalaistamaan omaa sukupuoli-identiteettiään, kun kaveri lähti transprosessiin (ROGD!!). Ei ihmekään, että tarvitaan koko ajan ulkopuolista validointia, jos syyt ovat tuollaiset.

  VastaaPoista
 2. "Hyvä, että nostit esille sen, miten diagnostiikka ja koko transsukupuolisuuden olemus on hämärretty."

  Näitä asioita on PAKKO nostaa ihmisten tietoisuuteen, koska tuo queer-, muusu- ja transporukka on aivopessyt poliittisen vasemmiston ja koko yhteiskunnan aivan täysin tuohon kulttiinsa. Ihmisistä enemmistö edelleen kuvittelee, että tässä koko hommassa on kyse jostain tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista jne. (ja suurin osa ei vaan jaksa kiinnittää edes huomiota). Joo, onhan tässä kyllä kyse ihmisoikeuksista: niiden murentamisesta tämän porukan vaatimusten kustannuksella.

  "Ennen transsukupuolisuutta diagnosoitiin nimenomaan siitä näkökulmasta, että henkilö kokee niin paljon psyykkistä sukupuolidysforiaa, että on hänen kannaltaan helpompaa jos kehoa muutetaan vastakkaisen sukupuolen suuntaan ja hänen annetaan elää vastakkaisen sukupuolen sosiaalisessa roolissa."

  Noina ns. vanhoina hyvinä aikoina yleinen mies- ja naiskäsitys ei ollut vielä nykyisellä sairaalla tavalla vääristynyt, ideologistettu ja tulehtunut kuin se on nykyään, ja tuolloin transsukupuolisuuden hoitaminen aidosti perustui potilaan perusteelliseen diagnosointiin ja elämänlaadun parantamiseen, EI mielikuvitussukupuoliin "identifioitumiseen" ja sellaisen hoitokeinovalikoiman kehittämiseen, jossa potilas voi suurin piirtein rasti ruutuun -tyylillä napsia itselleen haluamiaan kehonmuokkauksia, koska "kokee" olevansa jotain helvetin kuviteltua sukupuolta. (Onhan tämä toki pharmalle hyvää bisnestä.) Sorry vaan, genderporukka, nämä sepityksenne muista sukupuolista EIVÄT MENE enää läpi.

  "Nyt ihan lähivuosina jostain on pongahtanut sellainen outo ajatus, että transihmiset olisivat olleet syntymästään asti sitä toista sukupuolta. Siis MITÄ? Eihän siinä ole järjen hiventäkään, vaan siinä on vain otettu intersukupuoliset kätevästi omaksi keppihevoseksi, vaikka he eivät liity asiaan millään tavalla."

  Jep. Intersukupuoliset tilat on nerokkaasti ja tehokkaasti kaapattu tämän koko ideologian Troijan keppihevoseksi näennäisesti perustelemaan näiden kultistien väitteitä siitä, että sukupuoli mukamas on spektri ja ei-binäärinen ja jotenkin vaikeasti määritettävissä ja blaablaa. Tuota spektriajattelua on perusteltu myös sillä, että seksuaalinen suuntautuminen on jana (eli ettei kukaan ole 100 % hetero tai 100 % homo vaan jotakin siltä väliltä). Nämä tyypit siis rinnastavat ihmisen immateriaalisen ominaisuuden fysiologisiin ulottuvuuksiin. Intersukupuolisten tilojen kaappaamiseen perustuu myös tämä "syntymässä määritelty" -scheisse, ja genderistit ovat näennäisesti ajavinaan intersukupuolisten "oikeuksia" vaikkei niillä ole transidentifioituvien asioiden kanssa yhtään mitään tekemistä. Eräänlaista hyvesignalointia siis. Aivan kuin heitä oikeasti kiinnostaisi intersukupuolisten (aidot) ongelmat hevonhelvettiäkään. Intersukupuolisen tilan kanssa syntyvän kehollinen kehityshäiriö on TÄYSIN ERI ASIA kuin transidentifioituvan kehoahdistus, joka on psykologinen/psykiatrinen ilmiö. Transidentifioituvan syntymäsukupuoli EI OLE epäselvä. Hänen ongelmansa on hänen mielessään, ei kehossaan.

  VastaaPoista
 3. "Siinä Panda Eriksson kertoo, että alkoi kyseenalaistamaan omaa sukupuoli-identiteettiään, kun kaveri lähti transprosessiin (ROGD!!). Ei ihmekään, että tarvitaan koko ajan ulkopuolista validointia, jos syyt ovat tuollaiset."

  Ihan sama mistä Pandan horinoita lukee, joka ikinen kerta pää räjähtää monumentaalisesta myötähäpeästä. Onko hän koskaan pysähtynyt hetkeksikään kuuntelemaan omaa hourailuaan? Tuossa haastattelussakin paljastuu tuon koko ajattelutavan narsistisuus ja itsekeskeisyys: "Lisäksi sukupuolen ilmaiseminen ja kokeminen on paljon laajempi asia kuin se, että hypätään johonkin toiseen kategoriaan. Niiden väliin mahtuu hirveän paljon erilaisia tarpeita, ja tällä hetkellä niitä ei kunnioiteta juuri ollenkaan." Kuten sivusin jo tekstissä, genderporukalla on hirveä lista erilaisia "tarpeita", joita muiden pitää "kunnioittaa" ja joiden täyttäminen on heidän mielestään jotenkin yhteiskunnan vastuulla. Pandahan tässä nyt mitä ilmeisimmin viittaa muusujen kehonmuokkauksiin ja niiden rahoittamiseen yhteisestä laarista. Panda oli joskus vuonna 2017 masinoimassa Turku Pridea (lue: Trans Pridea), jonka yhdeksi tavoitteeksi oli erikseen listattu (lue: Panda oli listannut) "muunsukupuolisten pääsyn sukupuolenkorjaushoitoihin". Eikö kenelläkään jumalauta mitkään hälytyskellot soi tai edes pieni tiuku kilahda, kun jossain joku porukka äänekkäästi vaatii, että meidän pitää yhteiskunnassa järjestää jotain "korjaushoitoja" ihmisille, jotka kokevat olevansa jotain hämärää mielikuvitussukupuolta?! Tämä on AIVAN TÄYSIN SAMA asia kuin että alkaisimme järjestää ja rahoittaa vaikka keijunkorvaleikkauksia ihmisille, jotka kokevat olevansa osittain taruolentoja. Puhumattakaan jostain nullojen äärimmäisen radikaaleista kehonmuokkailuista. Ei yhtään mitään eroa. (Jos ette tiedä, mitä/keitä nullot ovat, niin kannattaa googlata.)

  Kaikilla meillä on helvetti soikoon jotain yksilöllisiä erityistarpeitamme ja halujamme, joiden täyttämistä emme kuitenkaan lähde yhteiskunnalta vaatimaan jo ihan järkisyistä. Nuo muusukehonmuokkaukset ovat AIVAN TÄYSIN SAMA ASIA kuin mitkä tahansa muut plastiikkakirurgiset toimenpiteet, joita halutaan ja joihin hankkiudutaan itse kosmeettisista yms. syistä. Niitäkään ei makseta yhteisestä pussista, joten muusujen kehonmuokkauksia EI TULE RAHOITTAA yhteiskunnallisin verovaroin. Nämä tyypit myös väittävät, etteivät muusu- ja transhommelit ole mielenhäiriöitä tai sairauksia; Pandakin horisi jokin aika sitten Twitterissä tai jossain jotain sellaista, että: "Olemme dysforisia, emme sairaita." Jos dysforianne ei kerran ole sairaudellinen tila, ei ole minkäänlaisia perusteita sille, että yhteiskunnan tulisi rahoittaa teidän epämääräisiä kehonmuokkauksianne. Leikelkää itseänne niin paljon kuin sielu sietää, kunhan maksatte nämä muuttumisleikit omista rahoistanne. Menkää näin alkajaisiksi kunnon töihin hankkimaan sitä rahaa ja jättäkää tuo kansalaisjärjestöissä heiluminen ja propagandanne levittäminen vähemmälle. Kenties te vielä jonain päivänä tajuatte, miten suunnatonta vahinkoa aktivisminne on saanut aikaan, mutta näyttää toistaiseksi siltä, että tuota päivää saamme vielä jonkin aikaa odottaa.

  VastaaPoista
 4. Panda myös narisee tuossa Ylen artikkelissa:

  "Translaki ei sido ketään muuta kuin transihmisiä. Siinä mielessä on hyvin vaikea ymmärtää, miksi kukaan vastustaisi sitä, että toinen ryhmä saisi enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä."

  Et VOI olla vittu tosissasi?! Mites noi naisten, lasten ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet, jotka teidän aktivisminne ja ideologianne pyrkii kokonaan murentamaan? Millä ihmeen ratakiskojärjestelmällä tästä saa väännettyä teille sellaisen Eiffel-tornirautalankamallin, että menee jakeluun?

  "Tulee kommenttia, olenko oikeassa vai väärässä vessassa. Jos on parta ja meikkiä, saatetaan huudella perään."

  Etkös sinä sitä juuri halua? Että tulet huomatuksi? Mitä muuta tuo muusuilu on kuin erikoisuudentavoittelua ja huomatuksi tulemisen tarvetta? Haluat, että muut ihmiset katsovat sinua ja huomaavat sen ihmisen, joka olet (tai joka väität olevasi). Parrakas/viiksekäs meikkimuusunaismiessekasikiö saa varmasti aina huomiota, missä ikinä liikkuukin. Kuvitteletteko te ihan oikeasti olevanne ensimmäiset sukupuoliepätyypillisyyden ja sukupuolirooleilla leikittelyn keksineet ihmiset tässä maailmassa?

  "Jonossa on viisikymmentä ihmistä ja välissä hämmentynyt transihminen."

  SmAsH thE ciStEm!!! BrEaK tHe BinArY!!!

  "Olen ollut viime kesäkuusta asti sairauslomalla uupumuksen takia. En tietenkään syytä siitä transaktivismia, mutta olen huomannut, että kyllä se uuvuttaa kovasti."

  No siitä ei ole pienintäkään epäilystä, kun teidän kujanjuoksuanne seuraa vierestä. Tekisit sinäkin joskus jotain oikeasti hyödyllistä.

  "Pistin ehkä vähän liikaa itseäni mukaan."

  Niin pistit. Huomattavasti vähempikin olisi ollut enemmän kuin liikaa.

  "Asetelma on jo lähtökohtaisesti epätasainen, jos toinen joutuu keskustelemaan oikeudestaan olla olemassa ja toisella on vain mielipide."

  Kukaan ei ole kieltänyt sinun oikeuttasi olla olemassa. Lopeta tuo naurettava uhriudessa ja itsesäälissä vellominen. Sinä itse haluat uskotella itsellesi noin, koska et kestä ajatusta siitä, että olet ihan yhtä merkityksetön kaduntallaaja ja rikkahippunen kuin kaikki muutkin. Tuo erityisyydentarve ja huomionkipeys paistaa kymmenen kilometrin päähän.

  "En tiedä, tajuavatko kaikki, että me ollaan oikeita ihmisiä."

  Kyllä me tajuamme. Tajuaisitpa itsekin. Siis sen, ettet ole yhtään sen erityislaatuisempi tai ihmeellisempi kuin me muutkaan "oikeat" ihmiset.

  "Ei tämä ole mikään mielenterveyskysymys tai mikään läppä."

  ...okei. *köh*

  "Vaikka kuinka heitettäisiin läppää pikkuasioista valittavista sukupuoliseikkailijoista, niin meillä on ihan oikeasti nuori, joka ei suostu enää juomaan vettä."

  Jos meillä on nuori, joka ei suostu juomaan vettä, hän tarvitsee muunlaista apua ja tukea kuin tätä teidän sekopäistä aktivismianne. Kyllä on yhteiskunnassa asiat mallillaan, kun jostain veden juomattomuudestakin saadaan jo väännettyä ihmisoikeusloukkauskysymys.

  "On minun vuoroni ottaa iskut vastaan."

  Ah, minä olen niin kovia kokenut, oh, kukaan muu ei tiedä kärsimyksistä mitään. Uhraudun marttyyrina kaikkien teidän sorrettujen ja kärsivien puolesta. Pukeudu vielä jätesäkkiin ja sirottele tuhkaa päällesi, niin vaikutelma on dramaattisempi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Nuori" joka ei suostu enää juomaan vettä"
   Tbh, suosittelisin tuolle nuorelle pidätyskyvyn kehittämistä. Auttaa kummasti.

   Poista
  2. Tai sitten vaan kittaa vettä sydämensä kyllyydestä ja menee sinne sukupuolensa mukaiseen vessaan kuselle. Jos se sukupuolisegregaatio aivan kertakaikkisen sietämättömän paljon ahdistaa, niin sitten voi mennä vaikka etsimään ulkoa jonkin puskan tai pitää mukana pissapulloa, johon käy lirauttamassa vaikka siivouskomerossa. Ei pidätyskykyä pidä kenenkään ”kehittää” sen takia, että päästä viiraa, sanoi Erikssonin harpyija mitä hyvänsä.

   Poista
 5. Hoho, mä olen saanut osakseni tätä ihan irl. Olin kerran Setan huuhaakoulutuksessa, joka perustui 100 % valheille ja manipulaatiolle. Yritin rauhallisesti, rationaalisesti ja FAKTOIHIN pohjautuen kyseenalaistaa sitä soopaa (setan kouluttaja jäi kiinni valehtelusta housut kintuissa). Vastauksena sain tunnepitoista huutoa. Ihan niin raivokas ei reaktio ollut kuin netissä (aivan pahimpia pipipäitä jotka netissä päivystävät, ei ollut paikalla), mutta todella, mun ei edes annettu sanoa sanottavaani. Oli häkellyttävää nähdä livenä se sekaannus, minkä sain Setan hepussa aikaan. Hän ei selvästikään ollut millään tavalla tai tasolla tottunut siihen, että hänen sanomansa kyseenalaistetaan ja vielä keinoilla, joita hän ei vaan voi voittaa (koska totuus voittaa kyllä valheen). Pahinta oli se transmaideneiden kiljuminen, setan heppu sai itse keskittyä loukkaantumiseensa kun transmaidenit alkoi huutaa mun puheen päälle. Erittäin häkellyttävä kokemus, suosittelen jokaiselle jos tilaisuus tarjoutuu! Lopputuloksena tietysti tulin tiettyjen henkilöiden keskuudessa täydeksi ihmispaskaksi ja myöhemmin muut seta-aktiivit mulkoilivat mua erittäin murhaavasti, mutta ihan todella, eipä se haittaa vaikka tulisi outcastatuksi tuollaisten pipipäiden osalta :D

  Olen kyllä myös häkeltynyt Kontulan toiminnasta. Sitä voisi olettaa, että vassarit olisi mukana tässä sukupuolitouhussa (ehkä lukuunottamatta jotain ihan vanhan polven työläiset nouskaa -henkisiä jääriä). Näin näkee, että "omiakin" vastaan voidaan hyökätä. Ehkä Kontula on sitten enemmän naisasiahenkinen kuin nykyfeministinen? Joka tapauksessa aivan äärettömän mielenkiintoista.

  VastaaPoista
 6. ”Sukupuolihämmennys ei ole mikään pelkästään transihmiseksi itsensä määritteleviä koskettava asia tai heidän "yksinoikeutensa". Te ette ole niin ihmeellisiä, erityisiä ja ainutlaatuisia kuin kuvittelette, hemmotellut kakarat.”

  Olen samaa mieltä tästä. Ylipäätään liian monella transihmisellä on taipumus pistää elämän vastoinkäymiset transfobian piikkiin, vaikka transihmisillä on myös sellaisia ongelmia, jotka eivät ole mitenkään trans-liitännäisiä ongelmia. Tällainen uhriutuminen ei auta transihmisiä lainkaan, koska tällöin ihminen takertuu transfobiaan, eikä näe mitään muuta syytä ongelmilleen, minkä vuoksi henkilön oikeat ongelmat jäävät käsittelemättä.

  ”Viittaan tällä siihen, että kaikkea "transfobista" materiaalia vaaditaan aina välittömästi poistettavaksi, koska se "loukkaa transihmisiä". Kontulankin kirjoitukseen tuli useita "voisitko nyt vaan poistaa tän?" -tyylisiä vaatimuksia.”

  Minä en nähnyt tuota Kontulan julkaisemaa sarjakuvaa mitenkään transfobisena. Ylipäätään en ajatellut, että sillä viitattaisiin edes transihmisiin. Ymmärsin sen niin, että sarjakuva kritisoi miehiä, jotka eivät halua lukea naisten kirjoittamia kirjoja. Toki jos henkilö on taipuvainen uhriutumaan, niin silloin helposti kaikki asiat käännetään itseensä, ja nähdään henkilökohtaisena loukkauksena.

  Tällä hetkellä transaktivistit antavat valtaväestölle mielikuvan, että kaikki transihmiset ahdistuisivat kaikesta mahdollisesta. Olen totaalisen kyllästynyt, että nämä ihmiset edustavat kaltaisiani ihmisiä. En sano, etteikö transaktivismia tarvittaisi, mutta nykyajan transaktivismi keskittyy aivan vääriin asioihin. Koko aktivismi on pelkästään tunteisiin vetoavaa propagandaa. Mielestäni transaktivismin pitäisi keskittyä siihen, että transasioista annetaan objektiivista faktapohjaista tietoa, ja lisäksi pitäisi olla avoin transsukupuolisuuteen liittyvistä negatiivisista asioista. Lisäksi transsukupuolisille pitäisi tarjota neuvoja, kuinka sopeutua yhteiskuntaan ilman, että vaaditaan muiden ihmisten tanssivan heidän pillinsä mukaan.

  ”Tiedän myös tapauksia, että transaktivistit ovat tulleet kirjaimellisesti ihmisten kotioville uhkailemaan. Transsukupuolista tubettajaa Blaire Whitea oli kuulemani mukaan yritetty puukottaa (tai ainakin uhattu puukottaa), kun transaktivistit olivat saaneet tietää hänen "transfobisista" näkemyksistään.”

  Mielestäni Blaire Whitella on realistinen suhtautuminen transsukupuolisuuteen. Ylipäätään transaktivistien olisi hyvä tiedostaa se, että transsukupuoliset eivät ole näkemyksiltään mikään homogeeninen joukko.

  VastaaPoista
 7. "Olin kerran Setan huuhaakoulutuksessa, joka perustui 100 % valheille ja manipulaatiolle."

  Muistuttaa hieman selkäpiitä karmivan kauhunovellin aloitusta.

  "Yritin rauhallisesti, rationaalisesti ja FAKTOIHIN pohjautuen kyseenalaistaa sitä soopaa (setan kouluttaja jäi kiinni valehtelusta housut kintuissa). Vastauksena sain tunnepitoista huutoa. Ihan niin raivokas ei reaktio ollut kuin netissä (aivan pahimpia pipipäitä jotka netissä päivystävät, ei ollut paikalla), mutta todella, mun ei edes annettu sanoa sanottavaani.”

  Voi laupias taivas.

  "Oli häkellyttävää nähdä livenä se sekaannus, minkä sain Setan hepussa aikaan. Hän ei selvästikään ollut millään tavalla tai tasolla tottunut siihen, että hänen sanomansa kyseenalaistetaan ja vielä keinoilla, joita hän ei vaan voi voittaa (koska totuus voittaa kyllä valheen)."

  No en ihmettele reaktiota. Tulee mieleen ne verkostomarkkinointikouluttajat, uskonlahkostaan luennoivat lähettiläät ja vastaavat, jotka tilaisuuksissaan vain toistelevat sanasta sanaan oppimiaan valmiita fraaseja kuin papukaijat ja ovat etukäteen opetelleet tietynlaiset vastaukset tietynlaisiin kysymyksiin. Heillä menee pasmat aivan sekaisin, jos joku pistääkin heidät ihan oikeasti selkä seinää vasten ja ajaa heidät argumentatiivisesti ja vedenpitävillä faktoilla umpikujaan tai huomauttaa heidän puhuneen itsensä pussiin. Kertoo aivan kaiken tarpeellisen myös siitä, minkälaiset ihmiset näitä sukupuolihommeleita Suomessa pyörittävät. Koko tämä homma muistuttaa hyvin monella tapaa kiihkouskontoa ja kiihkouskovaisuutta. Lähes kaikki nämä Setan ja koko sukupuoliporukan ihmiset tuntuvat olevan lähinnä naiiveja, tulisieluisia tunneihmisiä, joille kaikki tuo moninaisuushöttö on yhtä kuin fundamentalistiuskovaisen uskon- ja opinkappaleet. Siksi niiden kyseenalaistaminen millään tavalla triggeröi heidät niin hirveän kiihkon, raivon ja hämmennyksen valtaan. Onko kukaan koskaan pysähtynyt kysymään itseltään tai muilta kultin jäseniltä, MIKSI tämä aihe herättää heissä niin äärimmäisen vahvoja ja voimakkaita tunnereaktioita? Jos he ramppaavat erikseen lässyttämässä eri lafkoissa ja tilaisuuksissa opetuksiaan, miten se voi tulla niin täytenä yllätyksenä, jos joku yhtäkkiä kieltäytyykin allekirjoittamasta heidän näkemyksensä ja kyseenalaistaa ne? Miksi heidän käsityksiään ja opetuksiaan ei saa kyseenalaistaa? Ettei vain taustalla lymyä suuri pelko siitä, että maybe there's more to it than they actually realise?

  "Pahinta oli se transmaideneiden kiljuminen, setan heppu sai itse keskittyä loukkaantumiseensa kun transmaidenit alkoi huutaa mun puheen päälle."

  Voin niin hyvin kuvitella. Edes helvetti ei voi olla pahempaa kuin tämä.

  "Lopputuloksena tietysti tulin tiettyjen henkilöiden keskuudessa täydeksi ihmispaskaksi ja myöhemmin muut seta-aktiivit mulkoilivat mua erittäin murhaavasti, mutta ihan todella, eipä se haittaa vaikka tulisi outcastatuksi tuollaisten pipipäiden osalta :D"

  No tietysti. Joka ikinen, joka ei ole tästä moninaisuushömpästä samaa mieltä 100 %, on transfobinen, natsi, ihmisvihaaja ja tasa-arvon vastustaja.

  VastaaPoista
 8. "Olen kyllä myös häkeltynyt Kontulan toiminnasta."

  Itse asiassa niin minäkin. En ollut yhtään osannut odottaa tai ennakoida tällaista yllättävää reaktiota takavasemmalta, kun kyseessä on kuitenkin samaa tiettyä poliittista kantaa edustavan puolueen pitkän linjan aktiivi. Ilmeisesti sielläkin on jengillä alkanut vihdoin ja viimein palaa kiinni tähän aktivistien alituiseen kilarointiin.

  "Näin näkee, että "omiakin" vastaan voidaan hyökätä."

  Niinpä. Itse asiassa "omien" taholta heitä kohtaan osoitettu kritiikki on heille kaikkein traumaattisinta (siis aktivisteille). Siksi aktivistien piirityshyökkäys J.K. Rowlingiakin vastaan oli niin äärimmäisen raju. Aktivistit, joista suurin osa on viettänyt lapsuutensa Potter-maailmassa ja joille Rowling on edustanut jonkinlaista lapsuusmaailman tarunhohtoista haltiatarkummia ja satutätiä, eivät pystyneet käsittelemään sitä, että tuo satutäti onkin "transfobinen TERF". Vähän samaan tapaan Kontulan kylmänrauhallisuus tässä sarjakuvakeississä oli se, mikä sai aktivistit pois tolaltaan (vaikkeivät he sitä ääneen ikinä myöntäisikään), koska he ovat niin tottuneet siihen, että huutamalla, tunnemanipuloinnilla ja räyhäämisellä kaikki muut tanssivat aina lopulta heidän pillinsä mukaan.

  "Joka tapauksessa aivan äärettömän mielenkiintoista."

  On. Eiköhän näitä ole lähitulevaisuudessa luvassa lisää. *kjäh kjäh*

  VastaaPoista
 9. "Ylipäätään liian monella transihmisellä on taipumus pistää elämän vastoinkäymiset transfobian piikkiin, vaikka transihmisillä on myös sellaisia ongelmia, jotka eivät ole mitenkään trans-liitännäisiä ongelmia."

  Tämä on yksi tuon aktivistiporukan ydinongelmista. En ymmärrä, miksei esim. transpolilla tiukemmin puututa tähän; he eivät VOI olla olematta tietoisia tästä pinnan alla vellovasta paskasta. Tosin olen kuullut mm. sellaista, että aktivistien poliittinen painostus poleja ja hoitohenkilökuntaa kohtaan on erittäin voimakasta ja aggressiivista, joten kenties he vain ovat yksinkertaisesti puun ja kuoren välissä. Suomessa näitä asioita ajavilla kansalaisjärjestöillä on ihan oikeaa vaikutusvaltaa.

  "Tällainen uhriutuminen ei auta transihmisiä lainkaan, koska tällöin ihminen takertuu transfobiaan, eikä näe mitään muuta syytä ongelmilleen, minkä vuoksi henkilön oikeat ongelmat jäävät käsittelemättä."

  Jep. Kun kaikki (omat ja yhteiset) ongelmat saa mukavasti redusoitua "transfobiaan" ja projektoitua ne cissuihin, TERFeihin ja ahdasmieliseen yhteiskuntaan, ei ongelmia tarvitse oikeasti kohdata ja käsitellä. Ihminen on valmis menemään vaikka kuinka pitkälle ongelmiaan ja traumojaan paetessaan.

  "Tällä hetkellä transaktivistit antavat valtaväestölle mielikuvan, että kaikki transihmiset ahdistuisivat kaikesta mahdollisesta. Olen totaalisen kyllästynyt, että nämä ihmiset edustavat kaltaisiani ihmisiä."

  Tiedän, ettet ole ainoa. Pitäkää itsestänne enemmän ääntä, sitä tarvitaan. :) Minua kuvottaa ajatus siitä, että valtaväestö luulee aktivistien perseilyä seuratessaan kaikkien LGB- ja T-ihmisten olevan samanlaisia ja samaa mieltä heidän kanssaan. Emme v*tussa ole.

  "Koko aktivismi on pelkästään tunteisiin vetoavaa propagandaa."

  No se ei ole jäänyt keneltäkään huomaamatta. :D Pelkkää kakaroiden kiukkuilua ja uhmailua tuo on. Mitään ei pystytä koskaan perustelemaan oikeilla faktoilla, kaikki on vain noiden valmiiden, kaikukammioissa opiskeltujen narratiivien loputonta toistelua ja muiden ihmisten pakottamista nielemään propaganda kakistelematta.

  "Lisäksi transsukupuolisille pitäisi tarjota neuvoja, kuinka sopeutua yhteiskuntaan ilman, että vaaditaan muiden ihmisten tanssivan heidän pillinsä mukaan."

  Juuri näin. Transaktivismi (ja yleisemmin LGBT-, LGBTQIA- ja Pride-aktivismi) epäonnistuu aivan täysin siinä, että ohjattaisiin ja autettaisiin ihmisiä löytämään oma roolinsa ja paikkansa maailmassa/yhteiskunnassa. Yhteiskunta nyt vaan ei toimi niin, että pieni porukka yrittää pakottaa sen väkivalloin toimimaan haluamallaan tietynlaisella (täysin sairaalloisella) tavalla. Miettikää, jos vaikka Pro-ana-liike olisi saanut yhteiskunnassa samanlaista valtaa kuin transaktivistit.

  Transaktivismi ainoastaan lietsoo jo ennestään juurettomia ja rikkonaisia ihmisraunioita muiden ihmisten kiiluvasilmäiseen kontrolloimiseen ja yleiseen anarkistiseen riehumiseen, jonka perimmäisistä tavoitteista kukaan ei tunnu olevan selvillä (onko niitä tavoitteita edes? Sellaista maailmaa, jossa sukupuolella ei ole merkitystä, ei koskaan tule). Se riehuminen näyttää olevan koko homman ja aktivismin syy ja itsetarkoitus. Tasapainoista yhteiskuntaa ei KOSKAAN voida rakentaa näin. Ei ihme, että transaktivistit ovat niin hirvittävän ahdistuneita ja epätoivoisia. Heidän elämästään puuttuu kaikki se, mikä ylipäänsä tekee elämästä elämisen arvoista: itsetunto, pohja ja perusta, ihanteet, tavoitteet, unelmat, suunta ja päämäärät jne. Kuka tahansa ahdistuu ja radikalisoituu, jos koko elämä on noin täysin säpäleinä.

  Ja nämä ajatukseni eivät ole mitään mutuilua ja arvailua. Olen seurannut aktivistien touhuja jo vuosia ja kaikki tuo on täysin pääteltävissä heidän ulostuloistaan, käyttäytymisestään, vaikuttamisstrategioistaan ja siitä, millä tavoin he kohtelevat muita ihmisiä.

  VastaaPoista
 10. Mahtavaa, että Anna Kontula on jaksanut avata asiaa noin maltillisesti ja sitkeästi. Harvinaista herkkua nykyajan netissä. Iso arvostus hänelle.

  Itseäni huolestuttaa, mitä tämä Twitter-somekulttuuri oikeasti tekee nykyajan ihmisten medialukutaidolle ja ironian ja satiirin eri sävyjen tajulle. Mielestäni tuo sarjakuva on niin päivänselvää satiiria, ettei selvempää voi suunnilleen olla olemassa. Samantyyppinen kohu oli mielestäni Maustetytöt-Emma -keissi.

  En halua loukata tahallani ketään, mutta ei selkäydinreaktiona tuleva loukkaantuminen hyvänen aika voi olla AINOA syy diskata jokin taidetekele tai muu kokonaisuus. Sehän on täyttä ad hominem -argumentaatiota (ryhmä X loukkaantuu asiasta, joten teosta ei voi enää arvioida millään muilla kritereillä tai argumenteilla). Huomaan, että monet herkät kivat empaattiset ihmiset menevät helposti tuohon anteeksipyytelyyn ja lepyttelyyn mukaan, koska onhan ihan hirveää kuulla syyllistyvänsä tahattomasti jonkinlaiseen sortoon, jos sortoa sinänsä vastustaa. Paljon enemmän kanttia vaatii avata asiaa Kontulan lailla rauhallisesti ja suoraselkäisesti ja todeta toisen osapuolen loukkaantuminen väärintulkinnaksi tai olkiukoksi.

  Ja kyllä, tunnusta, että olen kulttuurialalla työskentelevät aika punavihreäksi identifioituva ihminen. En ole aina kovin innoissani jokaisesta viiteryhmäni aivoituksesta, emmekä me kaikki ole niin yhtenäisesti samaa mieltä asiosta kuin joku ulkopuolinen kuvittelisi.

  VastaaPoista
 11. "Itseäni huolestuttaa, mitä tämä Twitter-somekulttuuri oikeasti tekee nykyajan ihmisten medialukutaidolle ja ironian ja satiirin eri sävyjen tajulle."

  Joo, eiköhän tämä ole suoraa seurausta siitä, ettei porukka jaksa enää lukea pitkiä ja polveilevia tekstejä. Kun luetaan pelkkiä Twitter-pituisia pikaviestejä ja korkeintaan jotain uutisia, käsitys erilaisista tyylilajeista ja semmoisista jää hyvin kapeaksi tai olemattomaksi. Joku aktivisti oli Kontulallekin inissyt jotain, että "ennen kuin sarjakuva etenee kritiikkiin asti, se ehtii olla todella vihamielinen!!", mihin Kontula oli vastannut: "No eiköhän jopa nykyihmiseltä voi odottaa parin sarjakuvaruudun verran keskittymiskykyä?"

  :D

  "Mielestäni tuo sarjakuva on niin päivänselvää satiiria, ettei selvempää voi suunnilleen olla olemassa."

  Transaktivistien tajuntaan aivan kaikki suodattuu sen heidän mielensä transfobiafiltterin kautta. Heille ei tule edes mieleen sellainen mahdollisuus, että jokin sukupuoliteemainen juttu, joka ei noudattele prikulleen heidän narratiivejaan, voisi olla mitään muuta kuin transfobiaa.

  "Huomaan, että monet herkät kivat empaattiset ihmiset menevät helposti tuohon anteeksipyytelyyn ja lepyttelyyn mukaan, koska onhan ihan hirveää kuulla syyllistyvänsä tahattomasti jonkinlaiseen sortoon, jos sortoa sinänsä vastustaa."

  Nimenomaan. Juuri tämän varaan aktivistit laskevatkin. Herkät ja empaattiset on helppo vain joko syyllistää tai huutaa hiljaisiksi. Jos joku oikeasti kritisoi tai (vielä pahempaa) nousee vastustamaan aktivisteja (tai, kuten Kontula, reagoikin käänteisesti tavalla jota he eivät ollenkaan osanneet ennakoida ja johon he eivät osaa siten suhtautua), he turvautuvat joukkovoimaan. Joukkovoima on niin voimakas ase, että se tepsii lähes aina. Näennäisdemokratiaa...

  "Paljon enemmän kanttia vaatii avata asiaa Kontulan lailla rauhallisesti ja suoraselkäisesti ja todeta toisen osapuolen loukkaantuminen väärintulkinnaksi tai olkiukoksi."

  Joo. Kontula on aivan liian fiksu noiden aivokääpiöiden nujerrettavaksi. Tieto on valtaa. ;)

  VastaaPoista
 12. Kontula-keissin innostamana päädyin tsekkailemaan transaktivistien twittereitä. Vasta nyt tajusin, miten äärettömän sekaisin olevaa porukkaa he ovat suurimmalta osin. Siis todella, todella vakavista mielenterveysongelmista kärsiviä. Sitten on toki nämä sangen toimintakykyiset ja eivät ainakaan niin näkyvillä tavoilla mt-ongelmaiset, joita taitaa ajaa vallanhimo ja ideologiseen hurmokseen liittyvät seikat. Mutta tämä mt-jengi, huhhuh.

  Eli ollaan tilanteessa, jossa otetaan pienen pieni kourallinen oikeasti aivan helvetin sekaisin olevia, henkisesti täysin vereslihaisia ihmisiä, joilla monilla taitaa todellisuudentajukin olla aika repaleinen. Heille syötetään ajatus, että heidän paha olo johtuu jostain mystisestä transfobiasta ja yhteiskunnan cisnormatiivisuudesta (kukaan ei tietenkään koskaan perustele, miten nämä yhteiskunnassa ilmenevät). He ovat kykenemättömiä tai ainakin haluttomia ottamaan itse vastuuta elämästään, koska he ovat UHREJA (no en ihmettelisi vaikka isolla osalla heistä olisi yhtä jos toista traumaattista elämänhistoriassaan). Sitten heille annetaan lupa tai suoranainen kehotus riehua pitkin nettiä yrittäen tuhota ihmisten elämiä ja elinkeinoja. Sitten koko muun yhteiskunnan pitäisi mennä heidän loukkaantumistensa ja mielenoikkujensa mukaan, ihan sama, mitä mieltä kukaan muu siitä on. Miten VOI olla näin nurinkurista? Oikeasti psyykkisesti noin heikkohappiset ihmiset mitä tämänkin keissin tyypeistä oli moni, niin ei heille itselleenkään ole oikeasti hyväksi että koko yhteiskunta kumartaa heitä. Tilanne on vähän sama kuin hallitus korvattaisiin jollain suljetun osaston porukalla. Siellä olisi päihdeongelmaa, psykoosia, persoonallisuushäiriöitä jne. Miten ei ihmiset näe tämän asetelman ongelmallisuutta? Näille ihmisille ei mikään riitä, koska se paha olo tulee heidän sisältään, ei mistään ulkopuolisesta sorrosta.

  Ja selvennyksenä... itsekin olen kärsinyt pahoista mielenterveysongelmista ja ehdottomasti mt-ongelmikoille kuuluu tuki ja sympatia, ja osallistumismahdollisuus yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun. Mutta ei näin. Ei näillä keinoin.

  VastaaPoista
 13. Anna Kontula presidentiksi! Olin jo menettänyt uskoni vasemmistoon, mutta ehkä tää suunta tästä vielä korjaantuu, kun useampi vassari kokee peak trans-hetken.

  Puhut laventeliveikkonen täyttä asiaa ja olen sun kanssa kaikesta samaa mieltä.

  VastaaPoista
 14. "Oikeasti psyykkisesti noin heikkohappiset ihmiset mitä tämänkin keissin tyypeistä oli moni, niin ei heille itselleenkään ole oikeasti hyväksi että koko yhteiskunta kumartaa heitä."

  Olemme antaneet hulluille vallan ja nyt näemme seuraukset. Ei siinä sen kummemmasta ole kyse.

  "Näille ihmisille ei mikään riitä, koska se paha olo tulee heidän sisältään, ei mistään ulkopuolisesta sorrosta."

  Niinpä. Traagisinta on, etteivät he itse ymmärrä sitä. He aidosti kuvittelevat, että kaiken heidän pahan olonsa syy on cisteemin paskuus ja yhteiskunnan transfobia. He ulkoistavat ongelmansa, asettavat muut ihmiset vastuuseen omasta hyvinvoinnistaan ja kuvittelevat, että muita (tyhjästä) syyllistämällä olo ennen pitkää paranee. Itseään ruokkiva ja tuhoon tuomittu kierre.

  VastaaPoista
 15. "Olin jo menettänyt uskoni vasemmistoon, mutta ehkä tää suunta tästä vielä korjaantuu, kun useampi vassari kokee peak trans-hetken."

  Minullekin Kontulan keissi tuli positiivisena yllätyksenä nimenomaan tästä syystä. Tulisipa näitä "ulostuloja" lisää, olisi niiiiiiiiiin tervetullutta lääkettä tähän nykyiseen kollektiiviseen skitsofreniaan.

  "Puhut laventeliveikkonen täyttä asiaa ja olen sun kanssa kaikesta samaa mieltä."

  :)

  VastaaPoista
 16. Ohoh! Kontula vetäs kyllä pisteet kotiin. Hyvä Kontula!
  Se miksi Eriksson käytti hänen nimeään olen pettynyt, ANNA, sinuun, on myös manipulaatiokeino. Hän ilmoitti, että olemme ystäviä ja siinä suhteessamme olet tuottanut minulle syvän henkilökohtaisen pettymyksen. Tätä käyttää myös lahkojohtajat, sillä ethän sinä, Anna, halua nyt toimia minua, ihmisoikeustaistelijaa vastaan: en olisi uskonut, Anna, että sinä petät meidät.

  Piti joskus aiemmin laittaa tänne, mutta tässä linkki uskontojen uhrien tuki ry:n lahkojen vaarallisuuden arviointiin:https://web.archive.org/web/20120112143606/http://www.uskontojenuhrientuki.fi/ahdistava-uskonto/70-lahkon-vaarallisuus

  Tämä on uskonnollisten lahkojen arviointiin, mutta toivon että tästäkin puhuttaisiin. Tämän muotoinen transaktivismi (ja i-feminismi tässä muodossaan) on kultti eli lahko, EI ihmisoikeusjärjestö.

  Laitan ne tuohon perään.

  VastaaPoista
 17. OSA 1

  1) Sisäinen kontrolli: miten paljon lahko määrää jäseniensä henkilökohtaisista asioista, jäsenen velvollisuus raportoida tekemisistään ylemmässä asemassa oleville.
  - Sitä en tiedä muuten, mutta näin kuristava ote määrää kenen kanssa saat liikkua, vääräuskoisia kehotetaan välttämään ja nämä tässä jutussa mainitut ”partiot” raportoivat muille.

  2) Johtaja(i)n autoritaarisuus: kuinka erehtymättöminä johdon määräyksiä on pidettävä, suljetaanko niiden arvostelija ulkopuolelle. Velvollisuus totella johtajan/johtajien käskyjä.
  - Velvollisuus on totella aatetta ja arvostelijoita ei pelkästään suljeta ulkopuolelle, vaikka jopa omasta perheestä kehotetaan hankkiutumaan eroon pahimmillaan jos he eivät ”tue” vaan jopa uhkaillaan.

  3) Opillinen dogmaattisuus: todellisuuskäsityksen ja oppien jäykkyys. Suvaitsemattomuus erilaista ajattelua kohtaan. Kuinka pitkälle oppi ajattelee jäsenen puolesta tarjoten valmiit mielipiteet.
  - No kuinkas paljon nämä ihmiset suvaitsee ajattelua ja kyseenalaistamista?

  4) Syyllistäminen: onko jäsenen etsittävä vikaa aina itsestään, jos ei sopeudu yhteisöön.
  - Kyllä, sinulla on vain normaalia epäilyä ja jos ei, sinulla on sisäistettyä fobiaa. Joko et ymmärrä tai olet osa ongelmaa. Sinun pitää jatkuvasti etsiä sortavia mekanismeja ja kuinka sinä niitä ylläpidät. Feminismissä näitä ylläpitää miehet. CRT:ssa valkoihoiset ja transihmisillä cisihmiset, lähtökohtaisesti, syntymäominaisuutena. Jos et pyytele anteeksi, olet etuoikeutettu joka ei ymmärrä etuoikeuksiaan. Jne.

  5) Vainoharhaisuus: kuinka paljon jäseniä pelotellaan todellisilla tai kuvitelluilla vihollisilla, joita voivat olla erilaiset viranomaiset, virallinen (lääke)tiede, ja ennen kaikkea lahkosta lähteneet ja siihen kriittisesti suhtautuvat entiset jäsenet.
  - Viranomaiset. Transpoli, muut ihmiset, lääketiedet, biologia, asia-argumentit, lait, ja ennen kaikkea lahkosta lähteneet detransitioitujat... Kuulostaako tutulta?

  6) Maailmankielteisyys: näkeekö lahko "maallisen" elämän lahkon ulkopuolella täysin arvottomana. Väittääkö se lahkoon kuulumattomien ihmisten joutuvan kuoleman jälkeen helvettiin tai syntyvän uudestaan huonoihin oloihin. Onko sillä apokalyptinen visio, jossa maailmanloppu on lähellä ja vain lahkon sitoutuneet jäsenet pelastuvat.
  - Maailmakielteisyys: koko yhteiskunnan kaikkien muiden käsitykset ovat uhka, vaara ja muut rikkovat ihmisoikeuksia, muut ovat pahoja. Ne jotka ajautuvat tämän pyhän aatteen ulkopuolle, ajautuvat äärioikeistolaisiksi.
  Äärioikeistolaisia taas on joka puolella, kaikkialla ja he ovat vaarassa päästä valtaan koko ajan. Joka sekunti! Supo eikä KRP tiedä näistä muuten mitään, vaan siis lahko tietää, että heitä on.

  7) Sensuuri: missä määrin johto rajoittaa jäsenten mahdollisuutta tutustua ulkopuolisiin näkemyksiin lahkosta. Suoran kiellon lisäksi sensuuri toimii usein epäsuorana ryhmäpaineena: kunnon jäsenen ei odoteta haaskaavan aikaansa "maallisiin" tai "demonisiin” tiedonlähteisiin.
  - Kunnon jäsen ei kyseenalaista transaktivistien tutkimuksia eikä edes lue puolueetonta tiedettä. Kukaan ei saa kyseenalaistaa omaa transsukupuolisuuttaan tai epäröidä. Biologia on öyhötystä, tiede voidaan tulkita, kaikki muut ovat väärässä!

  VastaaPoista
 18. 8) Ihmissuhteiden rajoittaminen: onko painetta hylätä eri tavalla ajattelevien ystävien ja omaisten seura, "entinen elämä" harrastuksineen ja ilonaiheineen.
  - Ei pelkästään ystävät vaan jopa koko perhe. Sinun pitää katkaista välit vanhempiin vaikka, sinun pitää hylätä kaikki se ja ne jotka eivät kyseenalaistamatta tue transsiuttasi ja aatetta vähintään. Sinun pitää painostaa ja käännyttää, mutta jos joku ei usko, hän ei voi olla ystäväsi.

  9) Uusien jäsenien värväys: kuinka paljon painoa annetaan uusien jäsenien hankkimiselle ja lähetystyölle.
  - Teen väitteen että tätäkin tapahtuu: tiedän kolme kaverusta, aikuista vielä (!!!) joista yhdelläkään ei ollut mitään transsukupuolisuuteen viittaavaakaan. Kolme marssi sisään vailla edes mitään tietoa transaktivismista tai ikinä pienintäkään kehodysforiaa tai tyytymättömyyttä omaan sukupuoleen, kaksi tuli ”transsukupuolisena” ulos ja yksi häädettiin. Tervetuloa Setaan. Näitä kaveripiiri-transmuoti-ilmiöitä on todettu olevan olemassa jo.

  10) Peiteryhmät: kuinka suuri määrä lahkolla on sen määräysvaltaan kuuluvia ryhmiä, joilla on toinen nimi kuin lahkolla, esim. peiteyhtiöt ja "hyväntekeväisyysjärjestöt", joiden tosiasiallinen tarkoitus on tuoda lisää kannattajia ja rahaa.
  - Peiteryhmät: ISIO, Amnesty, Seta, Trasek, Transsukupuoliset jne. jne. Paljonko näitä järjestöjä on? Katsokaapa piruuttaan. Amnesty on ehkä paras, luulet antavasi rahaa ihmisoikeuksille, oletkin transaktivismin kuukausilahjoittaja.

  11) Varakkuus: kuinka paljon rahaa ja/tai omaisuutta lahkolla on käytössään tai se pyrkii haalimaan; miten paljon jäseniä painostetaan lahjoittamaan omaisuuttaan lahkolle (esim. kymmenykset tuloista, "erikoiskolehdit", lahkolle testamentatut perinnöt).
  - Tästä en tiedä onko tätä, mutta rahaahan nämä järjestöt saavat valtiolta koska...
  12) Poliittinen vaikutusvalta: kuinka paljon poliittista vaikutusvalta lahko haluaa tai on pystynyt hankkimaan esim. sijoittamalla jäseniään vaikutusvaltaisiin asemiin yhteiskunnassa.
  - Oppia opetetaan yliopistoilla, nämä transaktivistit opettavat jopa siellä. Heidän oppejaan on jo painostettu opettajille, varhaiskasvattajille, kouluihin, ja ketkäs meillä istuu hallituksen johdossa? Mm. vihreät, jotka ovat suurin ja täysin sokea tukija koko asialle. Miettikääpä Suomelan tapausta: hän ei edes tajunnut mikä iski kun hän kritisoi miesjohtokuntaa. THL, ETENE, opetushallitus, väestöliitto, jne. jne. Jokaisessa tasa-arvohenkilö, joka on koulutettu sukupuolentutkimuslaitoksella, eli uskoo aatteeseen.

  VastaaPoista
 19. Ja OSA 3

  13) Seksuaalinen manipulaatio: kuinka tarkkaan johtajat määräävät alaistensa seksielämästä.
  - Niin miten se oli? Yritetäänkö transaktivismin piirissä pakottaa ihmisiä seksiin, määrätä kenen kanssa seksiä pitää haluta, manipuloida seksuaalisia käsityksiä ja hämärtää tosiasioita niin että ihmiset kokisivat jopa velvollisuutta harrastaa seksiä vastoin seksuaalista suuntautumistaan jne. jne.

  14) Eroa harkitsevien painostus: kuinka voimakkaasti jäseniä pyritään estämään lähtemästä liikkeestä tai kuinka paljon entisiä jäseniä painostetaan liittymään takaisin lahkoon, esim. yöllisten puhelinsoittojen avulla.
  - Paljonko detransitioituneisiin tai yrittäjiin kohdistuu painetta? Uskaltaako transsukupuoliset ja homoseksuaalit olla eri mieltä? Aivan. Jep. Pisteet tästäkin osiosta.

  15) Väkivallan hyväksyminen kun johto harjoittaa sitä tai on kyse liikkeen edusta.
  - Cispaskat? Painostus? Vaikka tuskin ihan suoranaista fyysistä väkivaltaa käytetään, on henkinen väkivalta ja painostus kyllä väkivaltaa ja se että tukitaan ihmisten suut, mielipiteet, painostetaan ja manipuloidaan... No, minä lasken tämän jo väkivallaksi mitä he tekevät vaikken kovin herkkä olekaan. Ei joka loukkaus ole väkivaltaa tai jokainen rajumpikaan sanominen, mutta toistuva ja systemaattinen käytö ja painostus on eri asia enkä epäile kahta sekuntia etteikö tämä kohdistu myös yksilöön joka yrittää poiketa ruodusta. Lisäksi tuo että yritetään tuhota jonkun työura on puhtaasti vainoa, väkivaltaa ja taloudellista terrorisointia.

  16) Totisuus: kyvyttömyys sietää ryhmään, sen johtajiin tai oppeihin kohdistuvaa leikinlaskua.

  Niin kuinkas huumorintajuisia nämä transaktivistit taas olikaan..?

  Yhteenveto:

  TÄMÄ LIIKE ON VAARALLINEN JOKAISELLA MITTARILLA!

  Sitä en tiedä kuinka tietoisia kukakin mistäkin on ja kuten joku sanoi, siellä on paljon ihmisiä, jotka ehkä tarkoittaa hyvää, mutta ei ne pahat teot aina ole pahojen ihmisten tekoja vaan hyvien ihmisten ymmärtämättömyyttä ja hiljaisuutta. Enkä usko että kaikki edes tajuavat että oikeasti ovat tuollaisia, mutta se ei muuta sitä millaisia he ovat: vääryys ei poistu sillä ettei sitä tarkoita eikä voi vain ajatella, että mitä jos heille tulee paha mieli. He toimivat yksinkertaisesti väärin ja siitä on nyt vaan herättävä. Osa takuulla tietää mitä he tekevät ja nauttivat vallan tunteesta ja saavat kuten lahkoissa, narsistista tyydytystä vallastaan: eihän lahkoissakaan kaikki pahoja ole. Useimmat ajautuvat sinne nimenomaan hyväuskoisuuttaan ja tahdossaan olla mukautuva, sopeutuva ja hyvä.

  Jos nyt mietitte mitä oikeasti tehdään ja tapahtuu, niin tämä liike vetelee pisteet vähän niinkun joka boksista. Älkää helvetissä olko hiljaa! Älkääkä helvetissä viekö lapsianne lähellekään tällaista.

  VastaaPoista
 20. Kielen manipuloiminen (ja kielenkäytön hallinta) näkyy olevan aivan keskeisessä asemassa tässä sukupuolihämmennyksen luomisessa. "Cis-sukupuolisuuden" käsite varsinkin tuntuu viheliäisen nerokkaalta keksinnöltä, koska sen avulla pyritään siirtämään sukupuoli kokonaan pois ihmisen kehollisesta todellisuudesta ja luomaan mielikuvaa sukupuolesta pelkkänä sosiaalisena identiteettinä. Identiteettinä, joka sitten joillakin ihmisillä aiheuttaa paradoksaalisesti tarpeen muokata sitä kehoa, josta sukupuoli juuri irrotettiin. Logiikkaosasto ei tunnetusti ole transaktivistien vahvimpia puolia.

  Vasta pari päivää sitten opin sellaisenkin asian, että suomalaiset transaktivistit ovat nyt päättäneet, ettei "transgender" tarkoitakaan suomen kielessä transsukupuolisuutta, vaan muunsukupuolisuutta. Samalla muunsukupuolisuus on päätetty irrottaa käsitteellisesti transsukupuolisuudesta, kokonaan omaksi ilmiökseen, vaikka muunsukupuolinen, "non-binary", on englantia puhuvassa maailmassa saman trans-yläkäsitteen alla kuin ns. binääriset transsukupuoletkin. Muunsukupuolinen ei siis ole transsukupuolinen, vaan... transgender. Loistavaa! Tämä varmaan selkiyttääkin uusien sukupuolikäsitteiden soppaa ihmisten mielissä.

  Kiinnostaisi tietää, että jos muunsukupuoliset ovat suomalaisten aktivistien mukaan transgender, mutta eivät transsukupuolisia, niin miten "transsukupuolisuus" sitten kääntyy englannin kieleen? Transsexualism se ei ainakaan voi olla, koska transseksuaalisuus-sana on "vanhentunut ja loukkaava".

  VastaaPoista
 21. Se mikä jää aina päällimmäisenä mieleen näistä aktivisteista ja heidän "kritiikistään" on se kuinka helvetin ilkeitä he ovat kaikille muille. Nimenomaan HE ovat loukkaavia ja epäkunnioittavia muita kohtaan. Miten he voivat kuvitella, että tuollainen strategia voisi oikeasti pidemmällä tähtäimellä yhdistää ihmisiä, luoda luottamusta ja arvostusta heitä kohtaan? Ei, he vain työntävät keskivertoihmisen vaan kauemmas pois heidän luotaan, koska ei kukaan normaali ihminen jaksa olla mikään liittolainen, jos ainoana tehtävänä on olla lokaämpäri, johon saa kaataa ihan kaiken paskan, vaikka olet syytön eikä oikeutta puolustautua ole. Toki he ovat näin toimiessaan saaneet valtaa suhteessa määräänsä aivan liikaa, mutta ei se tarkoita ruohonjuuritasolla ihmisten mielipiteen heistä olevan yhtään positiivisempi, päinvastoin. Suurin osa alkaa luultavasti vain välttelemään heitä ja siitäkös saavat jälleen oivan syyn huutaa transfobiaa.
  Ikävä kyllä nämä aktivistien "argumentointi" strategiat ovat kyllä levittäytyneet laajemmallekin ja tällaista haukkumiseen ja huutokonserttiin keskittyvää keskustelua pidetään ilmeisesti nykyään jotenkin pätevinäkin perusteluina, mikä oikeasti hämmästyttää minua. Nuohan kun ovat aivan ilmiselviä argumentointi virheitä, jotka ovat täysin kaikkien havaittavissa. Nyt niistä onkin tullut jokin ihanne millä julistaudutaan voittajaksi, kun on huudettu, leimattu ja haukuttu isoimmalla äänellä.

  VastaaPoista
 22. Tosiaan hyvä tuo lista, uskontojen/kulttien vaarallisuudesta, joka on Uskontojen uhrien sivuilla. Ironistahan tässä vain on, että Uskontojen uhrien tuki ry oli MUKANA allekirjoittamassa sitä translakiuudistuksen vaatimusta, joka ei perustu millään tavalla oikealle tieteelliselle tiedolle ja olisi toteutuessaa vaarallinen. Kultteja vastustava yhdistys on siis kritiikittömästi tukemassa kulttia! Oh the irony todellakin.

  VastaaPoista

HUOM! Jos blogitekstissä on yli 200 kommenttia, klikkaa kommenttiketjun alalaidasta Lataa lisää..., niin saat kaikki kommentit näkyviin.

Kommenttikenttä on moderoitu: kommentit näkyvät, kun olen tarkistanut ja hyväksynyt ne.

Blogin kommenttikenttä on naisille, LHB-ihmisille, TERFeille ja genderkriittisille turvallinen tila. Täällä saa vapaasti esittää ajatuksiaan, kertoa huolistaan, keskustella muiden kommentoijien kanssa, puhua myös muista kuin tekstin varsinaisesta aiheesta ja jakaa linkkejä yms. relevanttia tietoa. Kaikkia minun näkemyksiäni saa kritisoida, kunhan muistat perustella. Vihapuhetta, tarkoitushakuista provosointia (sealioning), turhanpäiväistä mussutusta ilman perusteluja tai yksityishenkilöiden suoria henkilötietoja sisältäviä kommentteja ei julkaista.

Kymmenen luetuinta tekstiä