keskiviikko 7. kesäkuuta 2023

Vieraskynä 1/4: Intro – Mistä muunsukupuolisuudessa on kyse?

Pride-kuukauden "kunniaksi" aloitetaan uusi vieraskynäsarja, joka on huomattavan pituutensa ja perinpohjaisuutensa vuoksi (47 liuskaa kuvineen) jaettu neljään osaan. Tekstin kirjoittaja pysyttäytyy anonyymina, mutta hän pyysi luonnehtimaan itseään näin:

Keski-ikäinen homomies. Nimimerkki Vergiliuksen arkku.

/edit 4.7. Vergilius on aloittanut muutama päivä sitten myös toisen juttusarjan Sametin (Musta orkidea) blogissa, aiheena queer. Linkkaan kaikki Vergiliuksen queer-sarjan tekstit myös näihin muusuteksteihin. 

Muunsukupuolisuussarja:

Osa 1: Intro – Mistä muunsukupuolisuudessa on kyse?
Osa 2: Muunsukupuolisuuskeskustelun rönsyt #1: Sukupuolidysforia
Osa 3: Gender-käsite – Hyödyllinen sosiaalinen konstruktio (ja sen mutaatiot)
Osa 4: Moderni sukupuoli-identiteetin idea vastaa ikivanhoihin tarpeisiin

Queer-sarja:

Osa 1: Queer - Uuden ajan seksuaalimoraali (ja sen evankelistat)

Vergiliuksen arkun blogi

Laventelin toim. huom. Minulla on ollut jo kauan suunnitelmissa kirjoittaa lisää muunsukupuolisuudesta (olen aiemmin sivunnut aihetta ainakin tässä tekstissäni) ja muutenkin syventyä aiheeseen perusteellisemmin. Olen kerännyt sitä varten kosolti materiaalia, joka tosin on sikinsokin milloin milläkin teknisellä laitteellani, koska en laiskuuttani ikinä jaksa käyttää erikseen aikaa tallennetun matskun kategorisointiin ja arkistointiin. Aihetta on joka tapauksessa tarpeen käsitellä jatkossa huomattavasti perinpohjaisemmin, koska se on levinnyt varsinkin nuorison keskuudessa kuin kulovalkea, eivätkä tutkijat ja hoitohenkilökunta meinaa pysyä ilmiön perässä, koska se muuttaa koko ajan muotoaan. Eipä toisaalta kellään muullakaan ylipäätään näytä olevan mitään jäsentynyttä käsitystä siitä, mistä tässä kaikessa oikeastaan on kyse – ei edes nonparelleilla ja myynsykypyölisillä itsellään.

Pidemmittä puheitta: arvoisa Vergiliuksen arkku, ollos hyvä.

Vieraskynä 1/4: Intro – Mistä muunsukupuolisuudessa on kyse?

”Muun-su-ku-puo-linen trans-gen-der Ir-me-li läh-ti kaup-paan.

Po-ly-amo-risti Tii-na pal-ve-li hän-tä kas-sal-la.”

Tällaiseen tavaukseen päättyi 11.2.2014 Ruben Stillerin Ylen nettisivulla julkaistu kolumni Setan kielikylvyssä: Vähemmästäkin menee sekaisin. Värikkäistä kannanotoistaan tunnettu mediapersoona ammensi kolumnissaan lempeästi huumoria Setan koulutuksessa kohtaamastaan ”poliittisesti korrektista” uuskielestä. 

”En ole enää entiseni”, Stiller tiivistää tuntojaan. ”Yritän pitää pääni pinnalla tässä uusien termien täyttämässä kielikylvyssä, mutta hämmennys täyttää mielen.”

Stillerin kokeman kielikylvyn taustalla vaikutti tietysti valtavirran kansainvälisen LGBT-liikkeen uusi tilanne: Vuonna 2014 tasa-arvoiset avioliittolait olivat kovaa vauhtia toteutuneet tai toteutumassa niin Suomessa kuin useimmissa muissakin länsimaissa. Merkittävimpien ihmisoikeusmerkkipaalujen tullessa saavutetuiksi (ainakin HLB-väen osalta, ellei sitten vielä liittoumaan myöhemmin virallisesti lisätyn T:n) asemansa vakiinnuttaneiden LGBT-järjestöjen edessä oli joko osittainen väistyminen median valokeilasta tai seuraavien uusien suurien ihmisoikeustaistojen löytäminen. Toisin sanoen, tarvittiin uusi ”the gay rights”.

Ratkaisu löytyi kuin apteekin hyllystä: hiljattain pohjaoletuksiltaan mullistuneiden trans-kysymysten lisäksi pinnalle kupli kokonainen liuta yliopistokaupunkien kampuksilla, queer-elämäntaiteilijapiireissä ja seksipositiivisten nettiryhmien uumenissa hiljalleen hautuneita uusia identiteettejä, joista kukin huusi valtaväestöltä validointia, affirmointia, normalisointia ja myötämielistä tiedostamista.

Sekavuuteen ja kaikenlaiseen ”sukupuolen hankaloittamiseen” pyrkivän queer-aatteen mukaisesti – aatteen, joka on viimeisen kymmenen vuoden aikana saavuttanut eittämättömän hegemonian valtavirran LGBT-aktivismissa – näiden kaikkien ryhmien asiaa ryhdyttiin ajamaan yhdellä kertaa, yhdessä isossa käsiteklimpissä. Mitä isompi ja sekavampi himmeli, sen parempi. Tästä keitoksesta lienee juontunut Setan kielikylvynkin Ruben Stillerille aiheuttama hämmennys. Stiller summaa jokseenkin sarkastisesti uudelleenkoulutuksensa jälkeistä pökerrystä: ”Setan kielikylpy parantaa ihmisen homofobiasta. Kun HLBTIQ ja transgender ja intersukupuolisuus ovat sekottaneet pään, ihminen on niin pihalla, ettei enää tiedä, mihin peilaisi homofobista identiteettiään.” Poliittisen queer-teorian mukainen, butlerilainen sukupuolen hankaloittaminen on toteutunut!

Polyamoristi. Cissukupuolinen. Queer. Aseksuaali. Transgender (erotettuna transnaisista ja transmiehistä). Setan kielikylvyn tarjoamassa, sittemmin tutuksi tulleessa termistössä löytyisi pohdittavaa useampaankin kirjoitelmaan. Yksi termi nousee kuitenkin ylitse muiden sen räjähdysmäisessä nousussa aktivistiluokan ammattijargonista yleiseen tietoisuuteen; tästä ensimmäisestä maininnastaan Ylen nettisivuilla vuonna 2014 (Helsingin Sanomissa termi teki debyyttinsä samaisen vuoden joulukuun humoristissävytteisessä reportaasissa ruotsalaisesta uuskielestä) muunsukupuolisuus on alle vuosikymmenessä noussut yleiseksi keskustelunaiheeksi – ja (ilmeisesti) yhdeksi aikamme suurista ihmisoikeuskysymyksistä, josta jokaisen tulisi olla tietoinen.

Viime heinäkuisessa LHB-Liiton Pride-jälkiperkauksessa suomalaisesta valtavirtamediasta löydettiinkin ainakin seitsemän muunsukupuolisen yksilön laajaa henkilökuvaa, joita yhdistivät hyvin yhdenmukaiset näkökulmat, painotukset ja enemmän tai vähemmän suoraan ilmaistut poliittiset vaatimukset. Se on melkoinen mediavyörytys meidän pienellä kielialueellamme.

Muunsukupuolinen-termin englanninkielinen vastine ”nonbinary/non-binary” on suomalaista jälkeläistään hivenen vanhempaa perua, vaikka sekin on popularisoitunut näyttävästi vasta 2010-luvulla: kuvassa Google Trends osoittaa edeltävän vuosituhannen alun jälkeen 'nonbinary'-sanahakujen räjähdysmäistä kasvua Yhdysvalloissa. Kasvu alkoi itse asiassa juuri samoihin aikoihin Stillerin kolumnin julkaisun kanssa.

Aiheeseen liittyvä runsas (mutta näkökulmiltaan sangen yksipuolinen) mediatarjonta on kuitenkin tuonut aiheeseen laihanlaisesti sen kipeästi kaipaamaa selkeyttä. Tiettyihin ilmeisiin kysymyksiin ei tunnu olevan tarjolla vastauksia. Rehellisen hämmennyksen voi havaita vaikkapa vähemmän orjallisesti moderoiduilta nettifoorumeilta kuten vauva.fi:ltä, joissa tavan kansalaiset saattavat uskaltautua ilmaisemaan ennalta-arvattavaa hämmennystään.


Jaan tämän hämmennyksen. Vaikka olenkin jo useamman vuoden seurannut sivusilmällä valtavirtamedian erinäisiä muunsukupuolisuutta avaavia reportaaseja – kuulummehan, ainakin meille yleisesti toistetun käsityksen mukaan, yhteen isoon ja onnelliseen LGBTQIA+-perheeseen – en tunnu saavan millään tyydyttävää käsitystä siitä, mistä tässä muunsukupuolisuus-jutussa oikein on kyse.

Lukemani ja näkemäni perusteella median esittelemä muusujen kokemusmaailma tuntuu sopivan lähinnä ”tyypillisen epätyypillisesti” sukupuoltaan ilmaisevien ja kokevien nuorten naisten ja miesten profiiliin. Profiiliin, joka on itselleni tuttu joko suorasti omien kokemusteni kautta (epätyypillisenä, homoseksuaalina miehenä) tai epäsuorasti henkilökohtaisesti tuntemieni ihmisten muodossa tai niiden monien poikkeusyksilöiden elämäntarinoiden kautta, joihin olen vuosieni varrella tutustunut. Olenhan aikuiselämäni päivät liikkunut hyvin ”moninaisen” taideväen ja LHB-ihmisten keskuudessa, joissa vastaavanlaiset nuoruuden ja varhaisaikuisuuden epätyypillisyyden, ulkopuolisuuden ja joukkoon kuulumattomuuden kokemukset ovat hyvin yleisiä.

(Mainittakoon tässä välissä, että termi muusu ei ole pilkkanimi, vaan aikoinaan Setankin käyttöön ottama lyhenne. Aionkin käyttää termiä viljalti tässä kirjoitelmasarjassa sen tekstimassan vähentämiseksi.)

Sivusilmällä tarkasteltuna muunsukupuolisissa näyttää olevan poikkeuksellista lähinnä tietyt ehostukseen ja pukeutumiseen liittyvät lennokkuudet. Tunnettu tubettaja Sametti taisikin kerran kuvailla muusujen pukeutumistyyliä ”sirkuspellemäiseksi”, mikä osunee ainakin joissakin tapauksissa suhteellisen lähelle totuutta.

Kysymys muusuuden perimmäisestä luonteesta on sikäli merkittävä, koska kyseessä ei ole pelkkä alakulttuuri, jossa omistauduttaisiin näkyvästi ja kovaäänisesti yksilölliselle itseilmaisulle ja sukupuoliroolien kaihtamiselle ja rikkomiselle – tai ns. keskisormen näyttämisestä ”systeemille” – mikä on sapluuna, jonka kautta muunsukupuolisuus olisi ainakin omasta näkökulmastani katsoen sympaattisimmillaan käsitettävissä. Sillä valtavirtamedian ”muusu-diskurssi” ei suinkaan rajoitu vain tähän, vaan siihen kuuluu yleensä myös hämmentävä ja poliittisesti velvoittava tapa sekoittaa konkreettisesti keskenään sellaiset asiat kuin biologinen sukupuoli, sukupuoliroolit ja sukupuolta sivuavat identiteetit. Kyse ei siis suinkaan ole pelkästään henkilökohtaisesta vapautumisesta ja vanhanaikaisesti käsitetystä kehotuksesta suvaitsevaisuuteen vaan uskomusrykelmästä, jolla on kauaskantoisia seuraamuksia.

Helsingin Sanomien tapauskertomus (julkaistu 15.6.2022) on havainnollistava esimerkki: Jutussa sen artikkelikuvasta silmänräpäyksessä naispuoliseksi henkilöksi tunnistettava freesi uranainen ilmoittaa, että ”tilanteissa, joissa miehet ja naiset jaettiin erillisiin ryhmiin”, hän jää ”yhtäkkiä keskelle ihmettelemään”. Toinen silmänräpäyksessä naispuoliseksi tunnistettava yksilö toteaa Ylen henkilökuvassa (17.11.2019) jokseenkin pateettisesti, että kun hän ”menee museoon, siellä ei ole hänelle vessaa, vessat ovat miehille ja naisille”.

Kyse ei ole pelkästä yksilöllisen hämmennyksen ilmaisusta. Tällainen yleinen vessa-, pukuhuone- ja saunavuorohämmennys (milloin muulloin aikuiset miehet ja naiset ”jaetaan erillisiin ryhmiin”?) kulminoituu muunsukupuolisuuskeskustelussa usein joko sivulauseissa vihjattuun tai suorasanaisesti esitettyyn, koko yhteiskuntaa kattavaan vaatimukseen olla havaitsematta (tai alan kielellä ”olettamatta”) toisten ihmisten (yleensä sentään paljain silmin välittömästi havaittavaa) sukupuolta – ennen kuin on muistanut tehdä toisen osapuolen kanssa asiaankuuluvat identiteettinimike- ja pronomininkaupat. 

Hieman harvemmin esiintyvä, mutta kouriintuntuvilta seurauksiltaan sitäkin dramaattisempi, vaatimus on pääsy kehoa muokkaaviin lääketieteellisiin toimenpiteisiin pelkän ilmoitetun muunsukupuolisen identiteetin perusteella. 

Tilan säästämiseksi tulen jatkossa viittaamaan näihin kahteen vaatimukseen muusujen kahtena ydinvaatimuksena. Kuten olette jo ehkä huomanneet, pyrkiäkseni selvyyteen, kun puhun naisista ja miehistä tämän kirjoitussarjan aikana puhun nimenomaan biologisista naisista ja miehistä, ellen muuten täsmennä. Saatan myös käyttää sanoja nais- ja miespuolinen, kun haluan olla erityisen selvä tästä erotuksesta.

MONINAISET MUUNSUKUPUOLISET JA HEIDÄN MONINAISET LÄÄKETIETEELLISET HOITONSA

Muunsukupuolisten lääketieteellisiin hoitoihin saattavat kuulua hormonihoidot, kirurgiset operaatiot, joista ylivoimaisesti suosituin näyttää olevan terveen rintakudoksen irti leikkaaminen, tai jokin yhdistelmä molemmista. Koska on epäselvää, mihin keholliseen sukupuoleen muunsukupuoliset ovat itse asiassa transitioitumassa (onko kyseessä vaikkapa jokin tietty intersukupuolinen kehitystila, tai kenties sulojaan yllä olevassa kuvassa esittelevä, mytologiasta tuttu Hermafroditus?), nämä hoidot saattavat oikeasti käsittää melkein mitä tahansa. Rapakon takana onkin tiettävästi tarjolla jopa tieteiselokuvamaisia sukupuolikimaira-tyylisiä leikkauksia, joissa potilaalle luonnostellaan molempien sukupuolten elimet.

Toinen muunsukupuolisuuden alalaji, joka on hiljattain ilmaantunut, ovat ”nullot”: termillä viitataan ihmisiin, jotka halajavat itselleen Ken-nuken kaltaista, sukupuolettoman sileää alapäätä. Tähän pakettiin saattaa kuulua jostain syystä myös nännien hävittäminen  mikä on kyllä perin kummallista; kuuluvathan ne yhtä lailla sekä naisten että miesten kehollisiin ominaisuuksiin?


Lähestulkoon vääjäämättömästi tänä sukupuolikimairain ja nullojen aikakautena myös eunukin surullinen hahmo on onnistuttu herättämään henkiin historian likakaivosta: tuo hahmo, jonka kansainvälinen historia käsittää etupäässä miesten ja nuorten poikien karkeana ja brutaalina välineellistämisenä ja orjuuttamisena, työvälineenä sukuelinten amputaatio. Kaikkein ”valoisammissakin” tapauksissa, missä on saattanut esiintyä hivenen (meidän modernilla käsitteistöllämme ilmaistuna) uhrin suostumusta, kyseessä on ollut epätoivoinen uhraus joko suvun valtatavoitteiden edistämiseksi (pääsy muinaisen Kiinan keisarilliseen hoviin) tai pysyvän leiväntyngän turvaamiseksi (keskiajan ja renessanssin kastraattilaulajat). Toisinaan itsensä silpomisen motivaationa on saattanut toimia uskonnollinen fanatismi (Venäjän skoptsit).

Osana tämän eunukin hahmon elvyttämistä historian likakaivosta asiantuntijajärjestö WPATH eli World Professional Association for Transgender Health, jonka asiantuntemukseen Setakin pitkälti nojautuu (esimerkiksi toistuvasti hiljattaista translain uudistusta kommentoidessaan, kuten vaikkapa tässä) piti viimeisimmässä symposiumissaan eunukki-aiheisen luennon, jossa pohdittiin miten eunukki-identifioituvien operaatiot saataisiin pantua toimeen mahdollisimman kitkattomasti, ilman kirurgin tai terapeutin työtä turhaan häiritseviä epäilyksiä tai omantunnon pistoksia (itse luennon voi katsoa täältä). Ainut esitelmän jälkeen esitetty kärkäs vastalause (23:03) koski  ei (mitä todennäköisimmin psykologisesti hyvin haavoittuvaisten) miesten ja nuorukaisten terveiden ruumiinosien peruuttamatonta silpomista  vaan kastraatio-sanaan liitettäviä negatiivisia mielleyhtymiä. Ovathan orkiektomiat ja  penektomiat aivan eri asia kuin kastraatio!

Lisää WPATH:n kannasta eunukki-identifioituvien ”lääketieteellisesti välttämättömiin” hoitoihin voitte lukea suoraan heidän uusimmista hoitosuosituksistaan (katso luku 9). Ei liene yllättävää, että sitä mahdollisuutta tuskin mainitaan, että mies, joka haluaa tuhota sukupuolielimensä, saattaisi kärsiä jostain traumasta ja voisi hyötyä vaikkapa keskusteluterapiasta. Erinäisistä lääketieteellisistä interventioista sen sijaan on asiaa sivukaupalla.

Muunsukupuolisuus-keskustelun sekavuutta ei auta se tosiasia, että meidän useampien sukupuolten olemassaolon puolesta ja sukupuolen olettamista vastaan valistava mediamme taantuu yhä tavanomaisesti käsittelemään aihealuetta vintage-tyyliin, ikään kuin niitä sukupuolia olisi sittenkin vain ne wanhan ajan kaksi: nainen ja mies. Ja ne tekevät sen saamatta sen suuremmin niskaansa valtavirran LGBT-aktivistien tulta ja tulikiveä.

Missä ovat maininnat sukupuolen moninaisuudesta, kun puhutaan esim. miesten ja naisten lämpöherkkyydestä, sukupuolen huomioimisesta autojen kolaritestien törmäysnukkejen suunnittelussa tai ammattien sukupuolittumisen historiasta? Ilmeisesti taustalla vaikuttaa jokin kirjoittamaton sääntö, jota meille sukupuolentutkimukseen vihkiytymättömille ei ole vielä avattu. Tutkimattomat ovat sukupuolen tiet.

Joskus sukupuolia vain on ongelmattomasti ne kaksi vanhaa tuttua, toisinaan ainakin kolme, 58, 74 tai sitten kaikilla maailman jokaisella lähes kahdeksalla miljardilla ihmisellä on oma sukupuolensa. Koska edellä mainittujen esimerkkien tapaan muusu-diskurssiin kuuluu biologisen ja mahdollisten sosiaalisten sukupuolten sekoittaminen keskenään, nämä väitteet kannattaa ottaa kirjaimellisimmalla mahdollisella tavalla.

Vähemmästäkin menee pää pyörälle.

KATSOKAA MINUA! Tarkoittaako muunsukupuolisuus jotain? Vai onko se vain sisältötyhjä nimike, yksi tapa lisää tänä julkisuuspyrkyriyden aikakautena huutaa ”katsokaa minua!”, pohti provokatiivisesta tyylistään tunnettu brittikommentaattori Douglas Murray yllä olevassa twiitissään. Kimmokkeena twiitille toimi (provokatiivisesta tyylistään tunnetun) laulaja Sam Smithin silloinen kaapista ulos tulo muunsukupuolisena. Smith tunnetaankin nykyään yhtenä eturivin muunsukupuolisten ”vähemmistöedustajana”, mikä ei ole voinut olla vaikuttamatta hänen tempaustensa vahvasti polarisoituneeseen mediakäsittelyyn (kuten huomaamme vaikkapa otsikosta oikealla).

Koska aihealue on niin sekava ja siihen liittyvät poliittis-yhteiskunnalliset vaatimukset itse asiassa hyvin mittavia (ne muusujen kaksi ydinvaatimusta), päätin viimein ottaa härkää sarvista ja selvittää, mistä siinä muunsukupuolisuudessa oikein on kysymys, ihan viiteryhmän omasta suusta kuultuna. Onko minulta jäänyt huomaamatta jotain oleellista?

Onnellisena sattumana lähikirjastosta löytyi, kuin juuri tarpeitani varten mittatilattuna, presidentti Halosenkin esipuheella varustettu teos Näkymätön sukupuoli – Ei-binäärisiä ihmisiä (Into Kustannus, 2018), jota kuvaillaan takakannessa ”ensimmäiseksi suomalaiseksi tietokirjaksi muunsukupuolisuudesta ja ihmisistä, jotka eivät identifioidu naisiksi eivätkä miehiksi” Mukana on peräti värikkään lähestyttäviä, muunsukupuolisten asiaa avaavia sarjakuvia, jotka varmasti avartavat aihealuetta myös itseni kaltaisille vähemmän kärsivällisille lukijoille.

___________________________________

Valtavan suuret kiitokset Vergiliuksen arkulle erinomaisesta alustuksesta, huolellisesta ja akateemisesta pohdinnasta sekä lupaavasta pohjustuksesta tulevaa varten! Tästä on hyvä jatkaa tutkimusmatkailua myynsykypyölisyyden kutkuttavien koukeroiden ja kiemuroiden syövereihin. Kyseessä täytyy olla toden teolla salaperäisen ja jännittävän elämäntavan, kun niin moni (varsinkin nuorisosta) näyttää täysillä hurahtaneen siihen ainakin meillä länsimaissa.

Tekstissä on nyt niin paljon pureskeltavaa, etten itse kommentoi sitä toistaiseksi tämän enempää, vaikka kommentoitavaa sinänsä olisikin. Osa 2/4 julkaistaan hieman myöhemmin, kesäkuun aikana joka tapauksessa.

Ihania ja aurinkoisia kesäpäiviä, rakkaat lukijat! Tuuli tuuuule sinne, missä muususeni on...

46 kommenttia:

 1. Kiitos erinomaisesta analyysistä!

  "Muunsukupuolisuus-keskustelun sekavuutta ei auta se tosiasia, että meidän useampien sukupuolten olemassaolon puolesta ja sukupuolen olettamista vastaan valistava mediamme taantuu yhä tavanomaisesti käsittelemään aihealuetta vintage-tyyliin, ikään kuin niitä sukupuolia olisi sittenkin vain ne wanhan ajan kaksi: nainen ja mies. Ja ne tekevät sen saamatta sen suuremmin niskaansa valtavirran LGBT-aktivistien tulta ja tulikiveä."

  Genderideologian ajajat eivät tunnu millään pääsevän eroon sukupuolen binäärisyydestä, perustelivatpa he sukupuolen moninaisuutta sitten miten vain. Kaikki palaa aina lopulta näihin kahteen tunkkaiseen hahmoon: ukkoon ja akkaan. Jos sukupuoli on spektri, niin siinäkin on vain KAKSI ääripäätä. Mikseivät he pykänneet jotain ihmeellistä monitahokasta kuvaamaan sukupuolihimmeliään?

  Muunsukupuolinen ei voi lopulta käydä kauppaa kuin kahden olemassaolevan ja tunnetun sukupuolen piirteiden kanssa.

  Tai jos sukupuolia on viisi, kertokaa nyt jo kiireesti, mitä ovat ne kolmen muun olemassaolevan sukupuolen piirteet ja tunnusmerkit!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Muiden sukupuolien tunnusmerkkejä ovat ainakin siniset hiukset (tai naarailla kalju), puolitoista kiloa rautaa naamassa, napapaita, hontelo olemus (josta naarailla rinnat kirurgisesti poistettu), pronominibadge/-pinssi ja vauvanpinkinsininen kangaskassi käsikynkässä. Myös siitä tunnistaa nämä muut sukupuolet, että heillä on naama kroonisesti norsunvitulla ja ympärillä leijailee mustanpuhuva ja angstinen aura. Sosiaalisissa tilanteissa muiden sukupuolien kontribuutio keskusteluun on puhua jatkuvasti itsestään ja muista kaltaisistaan ja hokea omituisia mantroja siitä, miten he "käyttävät itsestään" sellaisen sanaluokan sanoja, joilla ei ole merkityssisältöä itsenäisinä yksikköinä (pronomineiksi luokitellaan sanat, jotka viittaavat aina johonkin toiseen sanaan tai asiaan). Mitäs muita näitä vielä on? Ai niin, kaikissa kuvissa puoliprofiiliasento, pää ylväästi hieman kallellaan yläviistoon ja katsotaan kameraan silmät uneksuvasti puoliummessa. Tässä esimerkki viimeksi mainitusta (varsinainen juttu maksumuurin takana).

   Poista
 2. Muunsukupuolisuuteen nyt liittymättä, mutta koska on aika breaking:

  https://threadreaderapp.com/thread/1666496308150951954.html

  Miten progressiivinen media rapakon molemmin puolin pystyy enää piilottelemaan ja painamaan villaisella tätä mätäpaisetta, joka vaan roiskuu silmillemme skandaali skandaalilta (jos satumme olemaan lähettyvillä ja pitämään silmät auki)?

  VastaaPoista
 3. On niin huojentavaa lukea toisten homomiesten kriittisiä ajatuksia genderistä. Olen itsekin keski-ikäistyvä homomies ja aivan ulalla nykyisen LGBTQXYZ-himmelin kanssa. Päällimmäisenä mielessäni on viime aikoina ollut kysymys, mihin kaikki homot ja lesbot ovat kadonneet. Kun virallista queer-establishmenttia katsoo, niin voisi luulla, ettei meitä enää olekaan. Meidät on kaikki käännytetty pois tunkkaisesta homoseksuaalisuudestamme Setan kielikylvyssä. Kuka tietää vaikka minäkin olisin peuhannut kaiken aikaa naisten kanssa, sillä eihän sukupuolta mistään kehollisesta ja käsinkosketeltavasta voi aistia.

  Vaikeinta muunsukupuolisuuden ymmärtämisessä ei ole ollut itse identiteetti, joka tulee suoraan queer-teorian käsiteloogisesta missiosta kaikkia rajoja ja kahtiajakoja vastaan. Kun halutaan selittää mies ja nainen, homo ja hetero, lapsi ja aikuinen, jne. normittavan vallan tuottamiksi sortaviksi dikotomioiksi, ennen pitkää joku keksii ajatusleikkiä itsensä ulos sukupuolesta. Hämmentävää on sen sijaan se, miten tällainen harrastustouhu voi muuttua totiseksi ihmisoikeusliikkeeksi ja levitä kaikkialle yhteiskuntaan aina lainsäädäntöä myöten. Sen ymmärtäminen vaatii jo monipuolista analyysiä kulttuurisesta tilanteesta, jossa elämme.

  Ylen muusujuttuja lukiessa tulee aina hetki, jolloin aivot tuntuvat polkevan tyhjää, kun ne yrittävät puskea merkitystä höttöisiin lauseisiin. Mitä tarkoittaa, että nämä valtakunnan ykkösmediassa toistuvasti esiintyvät tyypit ovat "näkymättömiä yhteiskunnalle"? Miksi lääkärin tarvitsee miettiä tai tiedostaa sellaista asiaa kuin muunsukupuolisuus? Miten yhteiskuntaa voisi kiinnostaa jokin yksityinen identiteettileikki siinä määrin, että se ryhtyisi sortamaan? Miten Ylen toimittajilla riittää voimia sen teeskentelemiseen, että tämä on vakavan journalismin aihe?

  Erästä Ylen muusujuttua kommentoinutta Reddit-käyttäjää lainatakseni, tuntuuko muistakin, että tämä touhu on jotenkin falskia?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Genderideologian retoriikassa kaikki esitetään tarkoituksellisesti aivan päinvastaisena kuin se oikeasti on. Ihmiset, joilla on enemmän etuoikeuksia, laillista ym. suojelua ja vaikutusvaltaa kuin muilla ihmisillä ja vähemmistöryhmillä keskimäärin, ovat "syrjittyjä ja sorrettuja". Etuoikeuksien vaatiminen muiden ihmisryhmien kustannuksella on "ihmisoikeuksien edistämistä". Rajuja, lisääntymiskyvyn turmelevia kehonmuokkaustoimenpiteitä, leikkauksia ja muuntohormoneja omasta tahdostaan ja aloitteestaan vaativat henkilöt on "pakkosteriloitu". Valtakunnanmedioissa ja etusivuilla paistattelevat genderspeshulit ovat "näkymättömiä" ja "marginalisoituja". Asiallinen ja perusteltu kritiikki ja kysymysten esittäminen on "fobiaa". Seksuaalinen suuntautuminen (lue: homoseksuaalisuus) on "ulossulkeva ja syrjivä preferenssi, josta on creepyä toitottaa". Homojen ja lesbojen ahdisteleminen ja heidän tiloihinsa ja tilaisuuksiinsa tunkeminen on "inkluusiota" ja "trans rights".

   Näitähän riittää. Jatkakaa. :D

   "Erästä Ylen muusujuttua kommentoinutta Reddit-käyttäjää lainatakseni, tuntuuko muistakin, että tämä touhu on jotenkin falskia?"

   Ei vain tunnu, vaan se ON falskia. Siis toisin sanoen aivan täyttä paskaa.

   Poista
 4. Jos joku muunsukupuolinen lukee tätä, niin kyselen minkälaisin termein määrittelet itsesi suhteessa perheenjäseniisi ja sukulaisiisi.

  Et ole isä etkä äiti vaan?
  Et ole veli etkä sisko vaan? (Okei, sisar.)
  Et ole poika etkä tytär vaan?
  Et ole mummu/mummi/pappa/vaari jne vaan?
  Et ole täti etkä setä etkä eno vaan?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En ole muusu, mutta: vanhempi, sisarus, lapsi ja isovanhempi on noita sp-neutraaleja sanoja.

   Poista
  2. Joku amerikkalainen aktivistihan vouhotti jossain vaiheessa, että sana baby, babies pitäisi korvata muunsukupuolisella versiolla theyby, theybies. Idiootti. Baby on jo sukupuolineutraali sana.

   Poista
 5. Trans riehuu Ranskan Pridella ja mukiloi lesboja:

  https://twitter.com/xxclusionary/status/1668199002448297985?s=61&t=Q9hadFoxIwIwdz8budd66A

  VastaaPoista
 6. https://twitter.com/HJoyceGender/status/1668507566232461313

  Gendertotalitarismi on vain ajan kysymys.

  VastaaPoista
 7. What is a woman?

  An absence, a vacuum.

  https://twitter.com/jk_rowling/status/1668589229046112258

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuntuu ihan sekopäiseltä miten ihmiset voivat olla näin sokeita. Naisista on tehty epämiehiä, epämieheys terminä kattaa kaiken muun paitsi miehet eli naiset ovat rinnastettavissa eläimiin ja esineisiin.

   Eivätkö nämä ihmiset oikeasti tajua olevansa osa uskontoa? Gerderkultissakin kaikki on kiinni uskosta, kun vaan uskoo olevansa jotakin niin kukaan ei saa kyseenalaistaa. Tuntuu hullulta katsoa ulkopuolelta miten historia toistaa itseään, toivon vain, että tämä aalto olisi vähemmän verinen ja inhottava ennen iskeytymistään rantaan ja vältettäisiin noitavainot ja ihmisroviot.

   Poista
  2. Kun misogynia ja homofobia naamioidaan progressiivisuudeksi ja väännellään kaikki retorisesti nurinniskoin, niin se ilmiön perimmäinen totuusarvo (misogynia/sovinismi ja homoviha) ei sinänsä katoa mihinkään. Se vain muuttaa muotoaan, pukeutuu uudenlaisiin lainahöyheniin. Ei tässä sen kummemmasta ole lopulta kyse.

   Poista
 8. https://monimuotoisetperheet.fi/ammattilaisille/opas-varhaiskasvattajille/

  Yksinhuoltaja jonka puoliso on esim. kuollut ei halua välttämättä kuulua tähän joukkoon joka ajaa monimuotoisuus ideologiaa valtion rahoilla... Onko tämä sitä normalisointia, että otetaan "monimuotoisiin" väkisin mukaan ja ratsastetaan vielä sillä?

  Ja ei: "Lapsia saadaan eri tavoin ja eri kokoonpanoissa" Ei saada.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Näitä oppaita laativien edistyksen airuiden päällimmäiset (ja tiedostetut) motiivit ovat varmaankin hyvin laupiaita ja jalomielisiä. Koska he pitävät itseään the hyvinä ihmisinä ja progressiivisuuden pyhinä sanansaattajina, heiltä jää täysin pimentoon se, millaista peruuttamatonta vahinkoa he toiminnallaan saavat aikaan.

   Mitä tulee lasten saamiseen, niin oli kyseessä sitten adoptioperhe, sijaisperhe, yksinhuoltajaperhe, uusioperhe, sateenkaariperhe tai mikä nyt ikinä, niin lapsi on aina jonkun naisen ja jonkun miehen lapsi. Tästä ei ole mitään poikkeuksia, ei vaihtelua, ei variaatiota eikä mitään "moninaista". Tätä asiaa ei voi muuttaa retorisella kikkailulla ja hurskaita ideologioita levittämällä koskaan miksikään, koska se on biologinen fakta. Tuossa oppaassa muuten puhutaan esim. hedelmöityshoidoilla oman lapsen hankkineesta äidistä "itsellisenä äitinä". Toki tuo liittyy lähinnä huoltajuuden konseptiin, mutta silti omituinen termi. "Sanaparia käytetään usein silloin, kun äiti on saanut lapsen hedelmöityshoidoilla ilman kumppania." Itsellisen äidin lapsi, jonka hän on saanut hedelmöityshoidoilla ilman kumppania, on tuon itsellisen äidin ja jonkun miehen lapsi. On harhaanjohtavaa yrittää esittää näitä lainalaisuuksia jonakin muuna kuin mitä ne ovat, oli tarkoitus siinä miten hyvä tahansa.

   Oppaassa puhutaan "monikkoperheenä" perheistä, joissa on kaksoset, kolmoset tai neloset. Näistä kaksos-, kolmos- jne. lapsista puhutaan "monikkolapsina". Mitä helvettiä? :D Ovatko kaikki muut lapset sitten yksikkölapsia?

   "Sukupuolen moninaisuus tarkoittaa sitä, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Sukupuolen moninaisuus sisältää sekä sukupuolivähemmistöt että -enemmistöt."

   Siis MITÄ? Nytkö myös "sukupuolienemmistöt" luetaan sukupuolen moninaisuuden alati vaihtuilevaan konseptiin? Mitä VITTUA ovat "sukupuolienemmistöt"?! Cissuja? Ihmisiä, jotka eivät nielaise ajatusta sykypyölen mönimyötöisyydestä vaan pitävät kiinni ihan fysiologisista tosiasioista liittyen kaksijakoiseen sukupuoleen ja sen määrittelyyn? Make it make sense, oikeasti. Jos tämä sekoilu ei kohta ala osoittaa loppumisen merkkejä, niin aion ihan oikeasti eristäytyä ihmiskunnasta niin täysin kuin se vain on mahdollista.

   Phuh, tuolla sanastossa olisi kommentoitavaa vaikka omaksi tekstikseen asti, mutta nyt en ehdi ja vanhojakin tekstejä on kesken.

   Poista
 9. Hesari toimii taas uhriutumiskanavana Pridelle, joka ulisee "homofobisista hyökkäyksistä". En edes klikkaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Patrick Tiaisen puhetilaisuuteen saapui puukolla aseistautunut mies, joka kysyi missä homo ja yritti puukottaa. Puukotus ei aivan onnistunut, mutta Tiaiselta murtui leuka ja useita kasvojen luita, ja hän joutuu laajaan leikkaukseen.

   Turhaa ulinaa ja uhriutumista sun mielestä?

   Poista
  2. Luin uutisen vasta nyt, pahoittelut mauttomasta kommentista! Karmea tapaus. Note to self: jatkossa luen ensin, kommentoin sitten.

   Poista
  3. Juuri tämä on ongelma nykykeskustelussa: kukaan ei suhtaudu enää vakavasti homofobisiin (tai transfobisiin) hyökkäyksiin, siis oikeaan, aitoon väkivaltaan, koska transit ulisevat jatkuvasti siitä, miten väärien puhuttelumuotojen ja pronominien käyttäminen jne. on syrjintää, sortamista ja väkivaltaa. Transien hyperbolinen kielenkäyttö syrjintään ja väkivaltaan (ja kaikkeen muuhunkin) liittyen hämärtää sen, mitä on aito, oikea, ehta, todellinen syrjintä ja väkivalta. Tämäkin on täysin transien, genderideologien, intersektionalistien ja radikaalivasemmiston aikaansaannosta. He kusevat omiin muroihinsa koko ajan omalla toiminnallaan, eivätkä ollenkaan tajua sitä. No, jos älykkyysosamäärä on ameeban tasolla, niin voiko muuta odottaakaan.

   Poista
  4. Puukotuksen uhri oli ex-pastori, joka on itsekin kärsinyt eheytyshoidoista ja halusi pyytää homobaarissa anteeksi mitä kaikkea uskonnon nimissä on homoille tehty. Yksi kuulijoista selvästi meni purkamaan vihansa häneen ja wokettajat asenne netissä on, että tämä oli ex-pastorin oma vika.

   Poista
 10. Jätit mainitsematta, että puukkohyökkäys tehtiin toisessa maassa, jossa ollaan ihan eri paikassa homojen oikeuksien hyväksymisem suhteen. Suuri osa Viron venäjänkielisistä, joihin tämäkin hyökkääjä ilmeisesti kuului, on vahvan putinistisen mielipidevaikuttamisen otteessa. Tuskin hän mitään tavallisia virolaisia asenteita edusti.

  Valtavirran LGBT-aktivistien lukuisat ylilyönnit, joita on tässäkin blogissa dokumentoitu viljalti, toimivatkin sitten erinomaisena bensiininä kyseisen vihakoneen myllyssä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mun mielestä ei ole turhaa ulinaa uutisoida myöskään Virossa tapahtuneesta ilmiselvän homofobisesta henkirikoksen yrityksestä. Vaikkei edes tuntisi solidaarisuutta sikäläisiä homoja kohtaan, niin monia suomalaisia varmasti kiinnostaa, onko siellä turvallista jatkossa.

   Siinä olet valitettavasti varmaan oikeassa, että vironvenäläisten keskuudessa asenteet on varmasti vielä homofobisempia. Mutta venäläisiä on Viron asukkaista neljännes ja Tallinnassa vielä suurempi osa, että ei he mitenkään epätavallisia ole.

   Poista
 11. Joo, ei toki ole turhaa ulisemista, mutta on hyvä pitää eri maiden tilanteet erillään, kun ne ovat hyvin erilaiset.

  En kyllä usko, että kyseinen mies edustaa Viron venäjänkielisiäkään. En toki tiedä kuinka suuri osa heistä nielee putinistisen propagandan ja homovihan sellaisenaan.

  VastaaPoista
 12. Olen muuten eri ihminen kuin se, joka esitti tuon yllä olevan ulina-kommentin. Tällaista tämä on, kun keskustellaan täydellisen anonyymisti.

  VastaaPoista
 13. Bidenin kesärata 2023.

  https://twitter.com/stclairashley/status/1668660474840330258

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Bidenhän voisi koota transit ja koko intersektionalistiporukan jollekin saarelle ja bilettää siellä transien kanssa ja nuuhkia heitä sydämensä kyllyydestä.

   Poista
 14. Lontoon maratonilla oli muusukategoria. Paras muusu voittakoon!

  https://thecritic.co.uk/thousands-of-steps-backwards/

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Myös Bostonin maratonissa oli tänä vuonna nonparellien kategoria. Luin jotain juttua siitä ja näyttää siltä, että taas on poistunut paljon vääryyttä maailmasta, kun saa juosta omana autenttisena itsenään. Ei tarvitse ahdistua rastin piirtämisestä omaa kehollista todellisuutta vastaavaan ruutuun. Sana "autenttinen" esiintyy silmiinpistävän usein näissä jutuissa.

   Poista
 15. Helsinki Pride -yhteisön hallituksen jäsen homovihailee:

  https://www.qx.fi/yhteiskunta/255374/helsinki-pride-yhteiso-ryn-hallituksen-jasen-yllyttaa-vakivaltaan-homoja-kohtaan/

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Transphobic gays = homoseksuaalit, jotka eivät suostu transien masinoimaan mielivaltaiseen sukupuolen uudelleenmäärittelyyn identiteettipohjaiseksi, kieltäytyvät deittailemasta ja harrastamasta seksiä suuntautumisemme vastaisesti ja tuovat koko ajan rohkeammin esiin sen, että transien täysin käsiin räjähtänyt infernaalinen perseily ja koko yhteiskunnan pompottelu transien neuroosien pohjalta ei ole hyväksyttävää käytöstä, eikä kenenkään tarvitse sellaista joutua sietämään. Sori siitä. Transit ovat hetkensä ja idioottimaiset "oikeutensa" saaneet, väistykööt he nyt vaihteeksi syrjään ja antakoot tilaa muillekin ihmisryhmille sanoa sanottavansa ja keskittyä omien asioidensa edistämiseen. Transeja on hyysätty joka helvetin asiassa jo aivan riittämiin.

   Ja vielä kerran esitän tämän siunatun kysymyksen, johon kukaan ei ole vieläkään minulle vastausta antanut:

   Kun kerran me homoseksuaalit olemme transien ja heidän allyjensa käsityksen mukaan transfobisia, vanhoillisia, ulossulkevia ja kieroon kasvaneita genitaalifetisistejä, jotka pitää kipata rotkoon transien elämää pilaamasta, niin minkä takia he roikkuvat meissä? Miksi he eivät vain yksinkertaisesti voi jättää meitä rauhaan ja mennä menojaan niitä omia asioitaan edistämään?

   Poista
  2. "– En hyväksy minkäänlaista väkivaltaa ketään sateenkaariyhteisön jäsentä kohtaan, Kappani kommentoi, mutta jätti vastaamatta mitä transfobialla homojen suunnalta tarkemmin tarkoittaa." (Kappani)

   Lasketaankohan "transfobiset homot" "sateenkaariyhteisön jäseniksi"?

   Poista
  3. Tuskinpa vain, paitsi ne muutamat, jotka suostuvat vielä tanssimaan transien pillin mukaan ja toimimaan heidän palvelijoinaan. Transithan ovat vallanneet "sateenkaariyhteisöstä" pikkuhiljaa homoseksuaaleilta aivan kaiken elintilan. Homot ovat nykyään "sateenkaariyhteisön" paarialuokka ja halveksittua rupusakkia, jolla on syrjivät ja epäinklusiiviset preferenssit. Meitä ei myöskään voida vain jättää rauhaan, vaikka anelisimme polvillamme. Homoseksuaaleja suorastaan paikoin jopa estetään kokoontumasta keskenään ilman transeja vedoten transfobiaan yms. ja siihen, että homoseksuaaleja tarvitaan edistämään transien toteutumattomia ihmisoikeuksia. Eli transit härskisti käyttävät meitä omien tavoitteidensa edistämiseen, ja auta armias, jos uskallat olla heidän kanssaan eri mieltä jostain tai kieltäydyt allekirjoittamasta vaikka nyt sitten lasten transiuttamiseen tai sukupuolen mukaan jaettujen tilojen hävittämiseen liittyviä tavoitteita. Homothan tarvitaan tietysti näennäiseksi kulissiksi ja savuverhoksi transien tavoitteiden edistämiseen, vaikka transien tavoitteet EIVÄT OLE homojen tavoitteita, ja niiden ajaminen päällekkäin on muutenkin aivan hassunkurista, kun transaktivismi kuitenkin ihan aktiivisesti pyrkii poistamaan sukupuolen merkityksen kaikesta (paitsi transidentiteeteistä). Kenen idiootin päähänpisto se oli, että transit kiinnittyvät kaikista maailman ihmisryhmisä homoseksuaaleihin tavoitteitaan ajamaan? Kertoo kyllä jotain tuon ihmisryhmän edustajien yleisestä älykkyystasosta. Hei, liitytään homojen aktivismiin ja aletaan kertoa homoseksuaaleille, ettei sukupuolella ole mitään merkitystä ja kuka tahansa spicy straight tai genderspeshul voi identifioitua jännittäväksi queeriksi ja olla joku hulppeanjänskä muotigender! Sitten vielä ihmetellään, kun homoja vituttaa.

   Tämä mätäpaiseen lailla tulehtunut tilanne "sateenkaariyhteisössä" ei tule ratkemaan, ennen kuin seksuaalivähemmistöt selkeästi ja äänekkäästi irtautuvat transaktivismista ja transien ajamasta omituisesta yhteiskuntajärjestyksestä ja kerta kaikkiaan kieltäytyvät hyysäämästä transporukkaa enää. Koko ajan on enemmän ja enemmän homoseksuaaleja, jotka ovat alkaneet saada lopullisesti tarpeekseen koko tilanteesta ja transien narsismista ja ilmaisevat selkeästi, että nyt riittää. Twitterissä esim. on koko ajan enemmän ja enemmän postauksia hashtagilla #LGBWithoutTheT. Kriittistä massaa ei kuitenkaan ole vielä saavutettu. Jotain suurempaa täytyy vielä tapahtua, ja tarvitsemme siihen myös heteroenemmistöä avuksi, koska homoja ei ole paljon. Seuraan kyllä tilannetta koko ajan (välillä löyhemmin, välillä aktiivisemmin).

   Poista
  4. Transaktivistit kirjoittamassa historiaa uusiksi:

   https://twitter.com/NotAllGays/status/1672303948387033088

   Poista
 16. Tämänhän ei pitänyt olla itsemäärittelyn seuraus. Itsemäärittelyn myötä hepit heiluvat naisten ja tyttöjen intiimitiloissa:

  "Transsukupuolinen saa siis halutessaan olla yleisissä naisten ja miesten pesu- ja pukuhuoneessa alasti?"

  ”Niin on. Meillä laki ei enää salli kysyä esimerkiksi Kela-korttia, jossa näkyy sukupuoli. Silloin asiakas itse valitsee puolen, jota käyttää.--"

  ---

  "Voivatko transnaiset käydä uimassa erillisellä naisten vuorolla?"

  ”Meillä on Hervannan uimahallissa naisten vuoro. Periaatteessa sinne voi mennä henkilö, joka kokee olevansa nainen, mutta tämä ei ole ihan yksinkertainen asia. Eri kulttuureissa asioita käsitellään eri tavalla.”

  https://www.aamulehti.fi/tampere/art-2000009673668.html?utm_medium=alsor...

  Oli päivänselvää, että jos juridinen sukupuoli on ihmisen sukupuoli, eikä sen vaihtamiseen tarvita kuin oma ilmoitus, eikä henkilökunnalla ole valtuuksia henkkareiden tarkistukseen, niin liemessä ollaan. Kiitos Marinin hallitus, transit ja vihervasemmisto!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jostain kumman syystä tässä ei kysytty suoraan eikä tarkennettu, että voiko ei-trans peniksellinen juridinen nainen käyttää naisten ja tyttöjen intiimitiloja. Vai käytetäänkö sukupuolitettuja tiloja ja palveluita pelkän oman ilmoituksen perusteella, jos kerran henkilökunta ei voi tarkistaa henkkareita. Ja tosiaan, mitä on tehtävissä, jos henkkareissa lukee nainen, vaikka pöksyissä killuisi lihasträppäri. Transnaisethan ovat saaneet vaihtaa juridisen sukupuolitietonsa ja käyttää sen mukaisia tiloja jo vuodesta 2003. Ainoa muutos tilanteessa on ainoastaan itsemäärittelyn laajentaminen ei-transeihin. Elämme uutta uljasta unisex-aikaa.

   Poista
  2. Ooh, onko niitä heppejä vihdoinkin näkynyt jossakin? Kovasti on odoteltu.

   Poista
  3. "Ooh, onko niitä heppejä vihdoinkin näkynyt jossakin? Kovasti on odoteltu."

   Maalitolpat senkun siirtyilevät.

   1) On transfobiaa väittää itsemäärittelystä seuraavan ongelmia. "It doesn't happen!"
   2) Ihan vain muutamia yksittäistapauksia, harvinaisen häiriintyneitä yksilöitä.
   3) Ooh, onko niitä heppejä vihdoinkin näkynyt jossakin? Kovasti on odoteltu.

   Poista
  4. Niin, pukkareiden piti muuttua unisex-tiloiksi heti kun laki tulee voimaan.

   Havaitut hepit voi listata tähän alle:

   Poista
  5. "pukkareiden piti muuttua unisex-tiloiksi heti kun laki tulee voimaan"

   Yritätkö olkiukon hakkaamisen maailmanennätystä? Itsemäärittely tekee sukupuolitetuista tiloista unisex-tiloja. Kuten varsin varsin hyvin tiedät, niin itsemäärittelyn aikakauden ensimmäisiä henkkareita on saanut vasta toukokuusta alkaen. Ja mitä raportoitavaa on juridisen naisen peniksessä naisten tiloissa? Maailmalla pedaroinnit, raiskaukset ja peniksen vemputukset lasten edessä tilastoidaan ja uutisoidaan naisten tekemiksi, jos henkilökortissa lukee nainen.

   Pienenä vinkkinä: tuollainen öyhötys ei edistä aitojen transien asemaa millään tavalla. Transnaiset ovat saaneet käyttää juridisen sukupuolitietonsa mukaisia tiloja jo 20 vuotta. Itsemäärittelyn väärinkäytökset ovat johtaneet UK:ssa intiimitilojen rajaamista biosukupuolen mukaan, mikä napsahtaa komeasti tolkun transien nilkkaan. Paniikistanne ja uhostanne tietää, että genderkupla on puhkeamassa.

   Poista
  6. Eli Suomen kaikki sukupuolitetut, tai siis aiemmin sukupuolitetut tilat on olleet unisex jo yli 50 päivää.

   "Ja mitä raportoitavaa on juridisen naisen peniksessä naisten tiloissa?"

   Luulisi että esim tämän blogin lukijoita kiinnostaa, minua ainakin. Raporttia kehiin vaan.

   Poista
  7. "Raporttia kehiin vaan."

   Siinähän se lukee alkuperäisessä jutussa, sukupuolitettuihin tiloihin mennään henkilökortin perusteella:

   "Transsukupuolinen saa siis halutessaan olla yleisissä naisten ja miesten pesu- ja pukuhuoneessa alasti?"

   ”Niin on. Meillä laki ei enää salli kysyä esimerkiksi Kela-korttia, jossa näkyy sukupuoli. Silloin asiakas itse valitsee puolen, jota käyttää."

   Jos haluaa heiluttaa heppiä laillisesti naisten ja tyttöjen intiimitiloissa, niin voi vaihtaa juridisen henkilötietonsa ilman diagnoosia tai transhoitoja.

   Poista
 17. Tiedote:

  Julkaisin uuden vieraskynän äsken ja sitä ehdittiin jo klikata auki. Tekstiin täytyy kuitenkin tehdä vielä pieniä korjauksia, joten laitoin sen vielä offlineen. Palautan kohta korjatun version!

  VastaaPoista
 18. Tunnen useita muunsukupuolisuus-kirjassakin mukana olleita henkilöitä ja monia, jotka eivät kirjassa ole. Olen huomannut, että sukupuoli-identiteettiongelmilla on vahva korrelaatio rankkojen lapsuus- tai myöhempien kokemusten kanssa. Sukupuoli/oma keho/oma nimi on triggeri, joka pitää muuttaa toiseksi, jotta se ei muistuta ahdistavista ajoista/tapahtumista.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Myös minä tunnen (tai tiedän) useita trans- tai muunsukupuolisiksi identifioituvia, ja useilla heistä heidän trans-/muusuidentifioitumisensa on niin päivänselvää seurausta heidän vakavasta trauma- tai hyväksikäyttötaustastaan ja/tai muista mielenterveysongelmistaan, etten voi kuin äimän käkenä ihmetellä, miten ikinä tähän asiaan ei ole transpoleilla tarkemmin perehdytty ja puututtu. Eräästäkin transtuttavastani paistaa (ja kuuluu) mielenterveysongelmaisuus niin monen kilometrin päähän, että useat yhteiset tuttavamme yksinkertaisesti karttelevat häntä kuin ruttoa, koska hän on niin sietämättömän raskasta ja kuluttavaa seuraa. Kertoisin mieluusti enemmänkin yksityiskohtia, mutta en voi lisäämättä hänen tunnistettavuuttaan. Tokihan transpoleilla ollaan tietoisia siitä, että transforumeilla on jo iät ja ajat jaeltu vinkkejä siitä, mitä transtutkimuksissa kannattaa sanoa ja mitä kannattaa visusti jättää kertomatta saadakseen diagnoosin ja hoidot. Oli miten oli, on transpoleilta vastuutonta päästää mielenterveydeltään erittäin pahasti järkkyneitä ja traumatisoituneita ihmisiä silvotuttamaan itseään, kun ne transhoidot yksistään eivät paranna mielenterveyden ongelmia eivätkä vaikuta niihin tai esim. traumataustan vaikutukseen. Kehonmuokkauksella on vaikutusta vain dysforiaan (ja siihenkin usein vain välillisesti), ei muuhun. Noh, mitä transpoliin yleisesti tulee, niin onneksi Suomessa seula on ainakin vielä toistaiseksi varsin tiukka. Silti noita kilareita on päässyt sujahtamaan seulan läpi (esim. Camille Auer, joka on niin sekaisin, että se on suorastaan vertahyytävää).

   "Sukupuoli/oma keho/oma nimi on triggeri, joka pitää muuttaa toiseksi, jotta se ei muistuta ahdistavista ajoista/tapahtumista."

   Olen paljon miettinyt juuri tätä asiaa. Koko transiuden konseptin ytimessä on ajatus siitä, että voi tulla toiseksi ihmiseksi. Eli ikään kuin kuoletetaan se vanha, epätoivottava minä ("deadname") ja muututaan taianomaisesti kokonaan uudeksi henkilöksi, jolla ei ole enää entisenlaisia ankeita ongelmia ja kaikki on sen jälkeen tarunhohtoista, ihanaa ja loputonta euforiaa vauvanpinkinsinisessä hattarassa. Tässä suhteessa transien ja myynsykypyölisten ajattelu on varsin infantiilia, suorastaan maagista. Pienen lapsen ajattelu on maagista, eikä lapsella ole aina kykyä erottaa todellisuutta ja omia kuvitelmiaan (mikä on totta ja mikä satua). Ikään kuin transit ja myysyt olisivat psyykkisesti jääneet joiltain osin lapsen tasolle.

   Ihminen ei voi tulla toiseksi ihmiseksi haluamalla niin ja yrittämällä muokata itseään kehollisesti tullakseen kokonaan toiseksi ihmiseksi. On mahdotonta tulla toiseksi ihmiseksi. Sinä olet sinun kehosi ja pysyt sinun kehonasi niin kauan kuin kehosi on olemassa. Et voi tehdä mitään muuttaaksesi tätä. Voit yrittää, mutta joudut lopulta kuitenkin palaamaan takaisin alkupisteeseen, koska todellisuutta ei voi muuttaa haluamalla.

   Poista
  2. Tässä muuten Camille Auerin kotisivut, jos kiinnostaa. Varautukaa, materiaali on lievästi sanoen häiriintynyttä.

   Poista

HUOM! Jos blogitekstissä on yli 200 kommenttia, klikkaa kommenttiketjun alalaidasta Lataa lisää..., niin saat kaikki kommentit näkyviin.

Kommenttikenttä on moderoitu: kommentit näkyvät, kun olen tarkistanut ja hyväksynyt ne.

Blogin kommenttikenttä on naisille, LHB-ihmisille, TERFeille ja genderkriittisille turvallinen tila. Täällä saa vapaasti esittää ajatuksiaan, kertoa huolistaan, keskustella muiden kommentoijien kanssa, puhua myös muista kuin tekstin varsinaisesta aiheesta ja jakaa linkkejä yms. relevanttia tietoa. Kaikkia minun näkemyksiäni saa kritisoida, kunhan muistat perustella. Vihapuhetta, tarkoitushakuista provosointia (sealioning), turhanpäiväistä mussutusta ilman perusteluja tai yksityishenkilöiden suoria henkilötietoja sisältäviä kommentteja ei julkaista.

Kymmenen klikatuinta tekstiä